Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Історія кафедри

Сьогодні, у час активного розвитку високих технологій, важко уявити підприємство, організацію або навіть успішних приватних підприємців, які б не використовували інформаційні технології. Враховуючи відповідні тенденції, 25 серпня 2010 року на базі кафедри вищої математики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем у Буковинській державній фінансовій академії було створено кафедру комп’ютерних дисциплін, яку згодом було перейменовано у кафедру комп’ютерних наук. Після реорганізації Буковинського державного фінансово-економічного університету у 2016 році, кафедра стала структурним підрозділом відділу комп’ютерних технологій інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

За час існування, кафедру очолювали к.ф.-м.н. Прохоров Г.В., к.ф.-м.н. Ковальчук М.Л., к.ф.-м.н. Нікітін А.В., д.т.н. Стеценко І.В., д.т.н. Ащеулов А.А. З вересня 2016 року кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук Ушенко Юрій Олександрович.

На даний момент підготовка фахівців забезпечується висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами: д.ф.-м.н. Ушенко Ю.О., д.ф.-м.н. Ясинський В.К., д.т.н. Голуб С.В., к.ф.-м.н. Довгунь А.Я., к.ф.-м.н. Ковальчук М.Л, к.ф.-м.н. Леонтьєва Н.Р., к.б.н. Талах М.В., к.ф.-м.н. Томка Ю.Я., к.п.н. Яцько О.М., Галочкін О.В., к.ф.-м.н. Горський М.П. та к.ф.-м.н. Сопронюк Є.Ф.

З початку свого існування кафедра розпочала підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки». Згодом було ліцензовано спеціальність 7(8).05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» та розпочато підготовку спеціалістів та магістрів.

З 2016 року кафедрою здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю 122 – комп'ютерні науки та інформаційні технології за новітньою спеціалізацією – інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах.

Фахівці вказаної спеціальності користуються високим попитом на сучасному ринку інформаційних технологій та послуг. Розробка та проектування інформаційних систем, вирішення проблем впровадження інформаційних технологій у виробничі умови, розробка моделей бізнес-процесів, формулювання вимог бізнесу до розроблюваного програмного забезпечення – це завдання, які вирішуються такими фахівцями.

Одним з нових напрямів діяльності кафедри є підготовка аналітиків комп’ютерних систем. Діяльність аналітика спрямована на пошук нових принципів організації підприємства та впровадження більш ефективних систем управління бізнес-процесами, створення та використання прикладних інформаційних систем в різноманітних галузях – економіка, фінанси, екологія, страхування та інших.

Навчальний процес забезпечується навчально-методичною літературою, засобами електронного навчання, комп’ютерним обладнанням. Заняття проводяться в сучасних комп'ютерних класах, обладнаних дротовим та Wi-Fi доступом до мережі Інтернет.

Кафедра комп’ютерних наук проводить підготовку фахівців при підтримці тісних зв’язків з компаніями SoftServe, LanGate, GlobalDigit, CoderLogics та інших. Після проходження практики у вище наведених організаціях найкращі студенти мають змогу працевлаштуватися в них.

Для проведення занять запрошуються кваліфіковані ІТ-фахівці, провідні викладачі вузів України та зарубіжжя. Зокрема, в 2015 році кафедру комп’ютерних наук відвідав професор університету Айдахо (США) Роберт Хіромото, який також провів лекції для студентів комп’ютерного спрямування.

       
       

 

Бібліометрика української науки. Рейтинг наукових колективів

Зазвичай бібліометричні показники використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності вчених. Останнім часом завдяки сервісам Google Scholar з’явилася можливість представлення бібліометричних профілів наукових колективів.

Колектив кафедри комп’ютерних наук складається з молодих талановитих педагогів-науковців, які вдало поєднують викладання комп’ютерних дисциплін з новітніми науковими розробками в цій галузі, працюючи з колегами фізиками, оптиками, інженерами, матеріалознавцями. Дані зусилля вивело колектив кафедри комп’ютерних наук на 38 місце серед наукових колективів серед усіх університетів України.