Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Ясинський Володимир Кирилович

    

Учене звання: професор

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

E-mail: yasinsk@list.ru

Дисципліни, що викладаються:
1.    Інформаційні технології аналітичної обробки даних;
2.    Системи аналітичної обробки даних.

 

Наукові інтереси:
Випадкові процеси, теорія стабілізації стохастичних систем, теорія стохастичної стійкості.

Основні публікації:
Монографії:

  1. Ясинський В.К., Ясинський Є.В. Задачі стійкості та стабілізації стохастичних динамічних систем зі скінченною післядією. ­– Київ: ТВіМС, 2005. – 612 с.
  2. Царков Є.Ф., Ясинський В.К., Ясинський Є.В., Юрченко І.В. Теорія математичної статистики.– Чернівці: Золоті літаври, 2007.– 583 с.
  3. Царков Є.Ф., Ясинський В.К. Статистика. Комп’ютерне статистичне моделювання.– Чернівці: Золоті літаври, 2008.– 763 с.
  4. Ясинський В.К., Юрченко І.В. Стійкість та оптимальне керування в лінійних стохастичних динамічних  системах з випадковими опера­то­рами.– Чернівці: «Золоті литаври», 2009.– 237 с.
  5. Королюк В.С., Ясинський В.К., Мусурівський В.І., Дорошенко І.В. Проблеми стабілізації імпульсних систем випадкової структури зі скінченною післядією.– Чернівці: Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2010.– 240 с.

Статті:

  1. Yasinsky V., Malyk I. Stability solutions of the stochastic functional differential neutral equations // Proceedings of the 6th International Conference “APLIMAT 2007” (February 6-9, 2007, Brati­slava, Slovak Republic). Part II.– Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007.– P.483–489.
  2. Yasinsky V.K., Yurchenko I.V., BorovykN.S. Stability of the diffusion stochastic functional differential equations with Markov parameters // Proceedings of the 6th International Conference “APLIMAT 2007” (February 6-9, 2007, Brati­slava, Slovak Republic). Part II.– Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2007.– P.483–489.
  3. Лукашів Т.О., Ясинський В.К. Про розв’язок системи рівнянь Ріккаті для побудови оптимального керування лінійними стохастичними системами з скінченною післядією і пуассоновими збуреннями // Праці міжнародного симпозіуму “Питання оптимізації обчислень (ПОО–ХХХIII)”, присвяченого 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (Україна, Крим, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23–28 вересня 2007 р.).– К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2007.– С. 175–176.
  4. Yasinsky V.K., Yurchenko I.V. Lyapunov’s functions method of stability investigation of the solutions of functional differential equations with Markov parameters // Lyapunov memorial conference. International conference on the occasion of the 150th birthday of A.M. Lyapunov: Book of abstracts.– Kharkiv: Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NASU, 2007.– P.176–177.
  5. Yasinsky V.K., Yurchenko I.V. On behaviour of the solutions of the functional differential equations with Markov switchings // International Conference “Differential Equations and its Applications”, dedicated to the 60th anniversary of the Differential Equation Department of Chernivtsy Yuriy Fed’kovych National University and to the commemoration of Professor Eidelman S.D. (October 11-14, 2006, Chernivtsi, Ukraine). Book of abstracts.– P.202.