Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Ковальчук Мирослав Любомирович

    

 

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: ‎(097) 537-75-57
E-mail: mlkov@mail

Дисципліни, що викладаються:

 1. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

 2. Організація баз даних та знань

 3. Комп'ютерний дизайн та 3D моделювання

 4. Методи та системи штучного інтелекту

 5. Комп'ютерні мережі

 6. Мережеві моделі

 

 

 

Наукові інтереси:

Організація баз даних; створення інформаційних систем; фізика напівпровідників; сонячна енергетика

 

Основні публікації:

  1. Томка Ю.Я, М.Л. Ковальчук Комп’ютерне моделювання ризиків інвестиційної діяльності на основі вейвлет-апарату // Науковий вісник Чернівецького університету: Комп’ютерні системи та компоненти – 2014. – Т.4. – В.4. – C. 47-60.
  2. Chernov V.M., Danalaky O.G., Kovalchuk M.L Thermal dynamics processor mode Internet service lines // Nauka i studia, Przemysl, 2014, – P. 5-9
  3. Чернов В.М., Данайлакий О.Г., Ковальчук М.Л. Температурные режимы процессоров вычислительных систем // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2013.  – Т.4. – В.4. –С.61-66.
  4. Г.В. Прохоров, М.Л. Ковальчук Апаратні вимоги до CRM-систем – нічого надзвичайного // Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 24-25 листопада 2011 р. : тези доповідей. - Чернівці: БДФА, 2011. - С. 344-346.
  5. Ivanchenko, I.V.; Godovanyuk, V.M.; Kovalchuk, M.L.; et al.  Solid solution Hg 1-x Mn x Te-based mid infrared schottky diodes // NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics Pages: 65-72 Published: 2011
  6. Ковальчук, Мирослав Любомирович. Фотоприймачі на основі твердих розчинів HgTe : автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.04.01 /Мирослав Любомирович Ковальчук . – Чернівці : Б.в., 2009 . – 20 с.
  7. Патент на корисну модель № 41139, Україна, МПК:C30B 13/00. Спосіб отримання монокристалів напівпровідників / Ковальчук Мирослав Любомирович, Раренко Іларій Михайлович – № u200813056; заяв. 10.11.2008; опубл. 12.05.2009; Бюл. № 9. –2 с.
  8. Koval’chuk, M.L.; Kolisnyk, M.G.; Kopach, O.V.; et al. Semiconductor solid solutions Hg1-xMnxTe -based Schottky diodes for the mid infrared radiation // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Volume: 30 Issue: SPEC. ISS. Pages: 85-95 Published: 2008
  9. З.І. Захарук, С.Г. Дремлюженко, М.Л. Ковальчук, Є.С. Никонюк, А.І. РаренкоДослідження включень фази Si в кристалах CdTe,Cd1-xMnxTe, Cd1-xZnxTe // Фізика і хімія твердого тіла , № 4 (2007)