Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Леонтьєва Наталія Романівна

    

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: 0506642980
E-mail: leontieva.natasha@ukr.net

Дисципліни, що викладаються:
1. Фізика;
2. Мережеві моделі;
3. Моделювання систем;
4. Інтелектуальні системи комп’ютерного моніторингу
5. Нечітка логіка
6. Теорія потоків подій

 

 

 

Наукові інтереси:

Дослідження спектрів квазічастинок в багатошарових циліндричних наносистемах

 

Основні публікації:

1. Ткач М.В. Еволюція екситонного спектра у триямній закритій циліндричній квантовій точці при безмежному зростанні висот двох зовнішніх квантових точок / М.В. Ткач, О.М. Маханець, М.М. Довганюк, Н.Р. Цюпак (Н.Р. Леонтьєва) // Фізичний збірник НТШ. – 2011. – Т. 8. – С. 375-384.

2. Маханець О.М. Фононний спектр у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці / О. М. Маханець, Н.Р. Цюпак                        (Н.Р. Леонтьєва), В.І. Гуцул // Наук. вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2011. – Т. 1, № 1. – С. 38 – 48.

3. O. Makhanets Intensities of quantum transitions in hexagonal nanotubes within the exciton spectral range / O. Makhanets, N.Tsiupak, O.Voitsekhivska // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2012. – V. 15, № 2. – P. 156-161.

4. Маханець О. М. Фононні спектри та електрон-фононна взаємодія у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці / О. М. Маханець, Н.Р. Цюпак, В.І. Гуцул // УФЖ. – 2012. – Т. 51, № 10. – С. 10601068.

5. Маханець О.М. Екситонний спектр шестигранної нанотрубки, як наносенсорного елемента / О. М. Маханець, Н.Р. Цюпак, В.І. Гуцул // Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. – 2012. – Т. 3, №  9. – С. 74-82.

6. O. Makhanets Exciton spectrum in multi-shell hexagonal semiconductor nanotube / O. Makhanets, N.Tsiupak, V.Gutsul, O.Voitsekhivska // Condensed Matter Physics. – 2012. – V. 15, № 3. – P. 33704:1-9.

7. Маханець О.М. Вплив магнітного поля на енергетичний спектр електрона у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці / О. М. Маханець, В.І. Гуцул, Н.Р. Цюпак // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. –Т. 14, № 1. – С. 28-33.

8. Леонтьєва Н. Р. Моделювання фінансово-економічної діяльності Інтернет-магазину по продажу ноутбуків / Н. Р. Леонтьєва // Молодий вчений. — 2015. — №2.

9. Леонтьєва Н. Р. Порівняльний аналіз програмних продуктів для обчислення енергетичного спектра електрона у складній циліндричній нанотрубці / Н. Р. Леонтьєва // Молодий вчений. — 2015. — №3. 

10. Леонтьєва Н. Р. Прийняття рішення методом аналізу ієрархій про оптимальний вибір Інтернет–магазину [Текст] / Н. Р. Леонтьєва // Молодий вчений. — 2015. — №12. 

11. Статті у фахових журналах: Леонтьєва Н. Р. Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки міста Чернівці [Текст] / Н. Р. Леонтьєва, М. О. Войтович // Молодий вчений. — 2016. — №2.