Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Спеціальності

Спеціальність: 122 – комп'ютерні науки

Спеціалізація: інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах

Освітні рівні: бакалавр, магістр

Кваліфікація:
бакалавр – бакалавр з комп’ютерних наук,
магістр – магістр з комп’ютерних наук.

Форма навчання: денна (держазамовлення, за контрактом); заочна

 

 Необхідні сертифікати УЦОЯО (ЗНО)

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова


Спеціальність: 122 – комп'ютерні науки

Спеціалізація: Комп'ютерна графіка та мультимедіа

 Освітні рівні: магістр

Кваліфікація: магістр – магістр з комп’ютерних наук.

Форма навчання: денна (держазамовлення, за контрактом).

 

Бакалаври з комп’ютерних наук можуть провадити свою професійну діяльність як фахівці з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. Спектр працевлаштування дуже широкий. Лише згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, випускники можуть працювати за професіями:

2131.2 Адміністратор бази даних;
2131.2 Адміністратор даних;
2131.2 Адміністратор доступу;
2131.2 Адміністратор системи;
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;
2132.2 Інженер-програміст;
2132.2 Програміст (база даних);
2132.2 Програміст прикладний;
2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів;
3121.2 Фахівець з інформаційних технологі;
3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм.

 

Магістр з комп’ютерних наук за новітньою спеціалізацією "Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах" – це висококваліфікований фахівець у сфері систематизованого і упорядкованого підходу до аналізу, проектування, програмування, експлуатації і супроводу комп’ютерних інтелектуальних інформаційних систем. Додатково до посад, які перелічено для бакалаврів з комп'ютерних наук, магістри можуть займати, зокрема, такі посади:

  • аналітик комп’ютерних систем (аналітик бізнес-процесів);
  • аналітик комп’ютерного банку даних та знань;
  • системний програміст;
  • керівник IT проекту/групи (Team leader);
  • інженер служби гарантії якості програмного забезпечення;
  • системний архітектор;
  • ІТ-інженер;
  • інженер із захисту інформації (Security assesment engineer);
  • ІТ-директор компанії чи ІТ-керівник підрозділу (IT-director);
  • ІТ-спеціаліст;
  • тестувальник/інженер служби гарантії якості програмного забезпечення (Quality Assurance Engineer);
  • системний інтегратор;
  • системний архітектор;
  • науковий співробітник;
  • викладач вищої школи;
  • інші.
    

 ВИ отримаєте практичні навички необхідні для початку професійної діяльності у сфері проектування та розробки:

    • Web-додатків (Python/Ruby/Java/.NET/PHP);
    •  системного програмного забезпечення (C++);
    •  інтерфейсів прикладного програмного забезпечення (C++);
    •  мережевого програмного забезпечення (Java/.NET/Python/Ruby/C++);
    •  3D графіки (C++);
    •  програмного забезпечення для різноманітних мобільних платформ (WM: C++, .NET; iPhone: C++; Android: Java, C++).

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

 1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» (2015)
 2. Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів спеціальності 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (2015)
 3. Освітньо-професійна програма підготовки магістра галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (2015)
 4. Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (2016)
 5. Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах» (8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» відповідно до ліцензії Буковинського державного фінансово-економічного університету АЕ № 527664 від 25.11.14 р.) (2016)
 6. Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі зінь 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах» (2017)