Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Спеціальності

 

Спеціальність: 122 – комп'ютерні науки

Спеціалізація: інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах

Освітні рівні: бакалавр, магістр

Кваліфікація:
бакалавр – бакалавр з комп’ютерних наук,
магістр – магістр з комп’ютерних наук.

Форма навчання: денна (держазамовлення, за контрактом); заочна

 Необхідні сертифікати УЦОЯО (ЗНО)

Українська мова та література
Математика
Фізика або іноземна мова

   Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних» спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними математичними методами і інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних з метою отримання знань та прогнозування. Мета підготовки за спеціалізацією полягає в оволодінні математичними методами машинного навчання, м'яких обчислень і обчислювального інтелекту, вміннями і навичками розробки та експлуатації програмних засобів обробки надвеликих масивів даних на основі технологій розподілених і хмарних обчислень. Професійна діяльність випускників пов'язана з розробкою алгоритмів і програм обробки невизначених і неструктурованих даних стосовно завдань аналізу текстів, сигналів і зображень, пошуку і отриання знань.


Спеціальність: 122 – комп'ютерні науки

Спеціалізація: Комп'ютерна графіка та мультимедіа

 Освітні рівні: магістр

Кваліфікація:
магістр – магістр з комп’ютерних наук.

Форма навчання: денна (держазамовлення, за контрактом).

Вказана спеціалізація відкрита у співдружності з кафедрою оптики та видавничо-поліграфічної справи та Люблінською політехнікою (Польша). 
 
      Можливостями кар'єрного росту для фахівців, які отримали диплом магістра в даній сфері, можуть бути робочі місця в рекламних або мультимедійних агентствах, IT-компаніях, агентствах електронного маркетингу, IT-відділах підприємств різних галузей та електронному бізнесі. Вони можуть працювати в якості фахівців комп'ютерної графіки, дизайнерів інтернет-порталів, архітекторів мультимедійних рішень.
      Ви маєте можливість отримати подвійний диплом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Люблінської політехніки з можливим (якщо Ви забажаєте) працевлаштуванням в Польщі.

МАЙНД-МАПА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БАКАЛАВР

ВИ отримаєте АКТУАЛЬНІ теоретико-практичні навички необхідні для початку професійної діяльності у сфері:

Front-end Web-розробки:

 • JavaScript, jQuery, AngularJS, ReactJS, VueJS;
 • HTML/ HTML5, CSS/CSS3 із препроцесорами (LESS, SASS), Bootstrap;
 • семантичне, валідне, крос-браузерне верстання;
 • розуміння основних принципів Web-дизайну;
 • розуміння принципів роботи  HTTP протоколу, AJAX, CORS;
 • розуміння ООП, MVC/MVVM;
 • розуміння принципів RestFul API.

 Back-end Web-розробки: 

 • базові знання серверних мов: JS (Node.js), PHP, C# (ADO.NET, ASP.NET CORE 2.0), JAVA, Python;
 • розуміння принципів OOD;
 • теорія DDD;
 • MySQL (DDL, DML, TCL, Explain);
 • розуміння 12 factor apps;
 • DRY, KISS, YAGNI, SOLID, GRASP, GoF-паттерни;
 • навички роботи із nosql-рішеннями (MongoDB, Redis);
 • робота із системами черг (RabbitMQ, Gearman, etc);
 • навички ТDD.

Data Science/Machine Learning: 

 • основні принципи машинного навчання, роботи із даними, глибинного навчання;
 • навички використання Big Data технологій (Hadoop, Spark, Hive, Drill, Impala, Elastic search);
 • використання R/Python у задачах аналізу даних;
 • нейронні мережі (TensorFlow, Theano, Torch);
 • системи та засоби штучного інтелекту;
 • Computer Vision;
 • Data Mining;

Розробки мобільних додатків: 

 • розуміння принципів OOP та ООD;
 • С++, Swift, JAVA, Android SDK;
 • поглиблені навички роботи із React Native JS; 

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» (2015)
 2. Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів спеціальності 7.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (2015)
 3. Освітньо-професійна програма підготовки магістра галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (2015)
 4. Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (2016)
 5. Освітня програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах» (8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» відповідно до ліцензії Буковинського державного фінансово-економічного університету АЕ № 527664 від 25.11.14 р.) (2016)
 6. Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі зінь 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах» (2017)