Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Томка Юрій Ярославович

 

    

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: +380957692191
E-mail: y.tomka@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

  1. Об’єкто-орієнтоване програмування;
  2. Сучасні технології програмування;
  3. Технології комп’ютерного проектування;
  4. Технологія створення програмних продуктів;
  5. Управління IT-проектами;
  6. Технологія розподілених систем та паралельних обчислень.

 

Наукові інтереси:

Проектування інформаційних систем, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів і  цифрова обробка зображень, штучні нейронні мережі.


Основні публікації:

Список друкованих праць:

 1. Основи теорії перетворення оптичних сигналів: навч. посіб. Ч. 1 / М. Ю. Сахновський, Ю. Я. Томка ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 94 с.
 2. Основи теорії перетворення оптичних сигналів: навч. посіб. Ч. 2 / М. Ю. Сахновський, Ю. Я. Томка ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 71 с.
 3. Спектроскопія атомів і молекул: навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; [уклад.: В. М. Крамар, Н. К. Крамар, І. І. Лазурка, Ю. Я. Томка]. - Чернівці : Рута, 2008. 
 4.  Основи охорони праці: навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Ю. Я. Томка, А. В. Мотрич]. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 235 с. 
 5.  Технічна механіка рідин і газів: навч. посіб. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; [уклад. Ю. Я. Томка]. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 130 с. 
 6. Основи лазерної поляриметрії: монографія. Ч. 1. Біологічні тканини людини / [О. Г. Ушенко, Ю. О. Ушенко, Ю. Я. Томка та ін.]; за ред. О. Г. Ушенка ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2010. - 588 с.
 7. Технологія створення програмних продуктів: конспект лекцій / Буковинський державний фінансово-економічний університет; [уклад.: Ю. Я. Томка]. - Чернівці : БДФЕУ, 2014. – 158 с.
 8. Об’єктно-орієнтоване програмування: методичні вказівки до практичних робіт / Буковинський державний фінансово-економічний університет ; [уклад.: Ю. Я. Томка]. - Чернівці : БДФЕУ, 2014. – 48 с.
 9. Технології комп’ютерного проектування: AUTOLISP / Буковинський державний фінансово-економічний університет; [уклад.: Томка Ю.Я., Чорней С.К., Караван І.Г., Когут М.Б.]. - Чернівці : БДФЕУ, 2016. – 157 с.
 10. Основи об’єкто-орієнтованого програмування на мові С++ / Буковинський державний фінансово-економічний університет; [уклад.: Томка Ю.Я.]. - Чернівці : БДФЕУ, 2016. – 91 с.

 

Статті:

 1. Angelsky O. V. Polarization-correlation mapping of biological tissue coherent images / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Y. Tomka, V. P. Pishak // J. Biomed. Opt. – 2005. – Vol. 10, No.6. – P. 064025.
 2. Ушенко О. Г. Поляризаційна фракталометрія зображень біотканин / О. Г. Ушенко, Ю. Я. Томка, Є. Г. Ушенко, Ю. О. Ушенко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 261: Фізика. Електроніка. – Чернівці: ЧНУ, 2005. – ст. 21-36.
 3. Angelsky O. V. Investigation of 2D Mueller matrix structure of biological tissues for pre-clinical diagnostics of their pathological states / O. V. Angelsky, Yu. Ya. Tomka, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. A. Ushenko // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2005. – Vol. 38. – P. 4227-4235.
 4. Angelsky O. V. Polarization singularities of biological tissues images / O. V. Angelsky, A. G. Ushenko, Ye. G. Ushenko, Yu. Y. Tomka // J. Biomed. Opt. – 2006. – Vol. 11, No.5. – P. 054030.
 5. Ушенко О.Г., Пішак В.П., Пересунько О.П., Ушенко Ю.О. Поляризаційна корелометрія біологічних тканин людини. – Чернівці: Рута. – 2007. Томка Ю.Я. Поляризаційні сингулярності об'єктних полів біологічних тканин С. 320 – 369.
 6. Bachinsky V. T. Wavelet analysis for polarization maps of networks formed by liquid biological crystals in blood plasma: statistical and fractal approaches / V. T. Bachinsky, Yu. O. Ushenko, Yu. Ya. Tomka, O. V. Dubolazov, V. O. Balanets'ka, A. V. Karachevtsev // Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics. - 2010. - Vol. 13, № 2. - С. 189-201.
 7. Ushenko Yu. Statistical and fractal processing of phase images of human biological fluids / Yuriy Ushenko, Yuriy Tomka, Yuriy Marchuk, Valentine Balanetcka // Advances in Electrical and Computer Engineering. - 2010. - Vol. 4, № 4. - С. 161-166.
 8. Yu. A. Ushenko, Yu. Ya. Tomka, and A. V. Dubolazov Complex degree of mutual anisotropy of extracellular matrix of biological tissues – Optics and Spectroscopy. – 2011. – Vol. 110, No. 5. Р. 814–819.
 9. Yu. A. Ushenko, I. Z. Misevich, O. Yu. Telenga, Yu. Ya. Tomka, A. O. Karachevtsev Polarization-singular structure of laser images of stratified phase-inhomogeneous layers for the diagnostics and classification of their optical properties – Optical Memory and Neural Networks  – 2011. – Volume 20, Issue 1. P. 59-70.
 10. Yuriy O Ushenko, Yuriy Ya Tomka, Igor Z Misevich, Anton-Pavlo Angelsky, Victor T Bachinsky Polarization-singular Processing of Phase-inhomogeneous Layers Laser Images to Diagnose and Classify their Optical Properties – Advances in Electrical and Computer Engineering – 2011. – Volume 11, Issue 1. P. 03-10.
 11. Ushenko Y.O., Tomka Y. Y., Dubolazov O.V., Balanetska V.O.,  Karachevtsev A.V., Angelsky A.-P. Wavelet-analysis for Laser Images of Blood Plasma – Advances in Electrical and Computer Engineering. – 2011. – Vol. 11, No. 2. Р. 55-62.
 12. Yu A Ushenko, Yu Ya Tomka, AV Dubolazov, VA Balanetskaya, VP Unguryan, NI Zabolotna, BP Oleinichenko Mueller-matrix diagnostics of optical properties inherent to polycrystalline networks of human blood plasma – Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2011. – V. 14. N 1. P. 98-105.
 13. Yu A Ushenko, Yu Ya Tomka, A V Dubolazov Laser diagnostics of anisotropy in birefringent networks of biological tissues in different physiological conditions – QUANTUM ELECTRON. – 2011. – 41 (2), 170–175.
 14. Yu A Ushenko, Yu Ya Tomka, AV Dubolazov, O Yu Telen'ga Diagnostics of optical anisotropy changesin biological tissues using Müller matrix – QUANTUM ELECTRON. – 2011– 41 (3), 273–277.
 15. Томка Ю.Я. Моделювання ризикової складової інвестиційної діяльності на основі вейвлет-апарату / Ю. Я. Томка, Ю. Г. Добровольський, О.М. Яцько, Ю.А. Зав’ялець // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2014: тези доповідей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Жукин, 23-27 червня 2014р.). – Чернігів: ЧДІЕУ, 2014 – c. 100-104.
 16. Стеценко І.В. Дослідження динаміки кліматичних факторів за метеоданими національного природного парку «Вижницький» /І.В. Стеценко, В.І. Стратій, Ю.Я. Томка, М.В. Талах // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2015: тези доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22-26 червня 2015р.). – Чернігів: ЧНТУ, 2015 – c. 27-31.
 17. Томка Ю.Я. Дослідження економічних часових рядів із використанням вейвлет-апарату / Ю.Я. Томка // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – Вип. 29 – 179-187 с.