Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних наук

Ушенко Юрій Олександрович

 

    

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Посада: доцент

Телефон роб.: +380990732990

E-mail: y.ushenko@chnu.edu.ua

Дисципліни, що викладаються:

 1.    Системний аналіз;
 2.    Основи патентознавства;
 3.    Основи метрології та стандартизації;
 4.    Інтелектуальні методи обробки сигналів та зображень

 

Професійні нагороди та членства:

2008, 2017 - Грант Президента України для молодих учених та докторів наук.

2016            - ScopusAwardsUkraine в номінації “Найкращий молодий вчений України”.

2016            - Запрошений лектор, Department of Electrical Engineering, University of Oulu, Finland.

2016            - Запрошений лектор at1st European Workshop on Biophotonics and optical Angular Momentum BIOAM 2016, Palaiseau, France.

Автор 9 монографій (3 англійською та 6 українською), 30 патентів and 154 публікацій індексованих у Scopus базі даних. Автор більше 60 презентацій на провідних Міжнародних конференціях, симпозіумах та воркшопах включаючи 14 запрошених доповідей.

H-index: 20 (Scopus), 25 (Google Scholar).

Citations: 1185 (Scopus), 1892 (Google Scholar). 

 

Наукові інтереси:

Проектування інформаційних систем, інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів і  цифрова обробка зображень, штучні нейронні мережі, лазерна поляриметрія та інтерферометрія.


Основні публікації:

Монографії за кордоном:

 1. O.V. Angelsky, V.P. Pishak, A.G. Ushenko and Yu.A. Ushenko, “Statistical and fractal structure of biological tissue Mueller matrix images” in Optical correlation techniques and applications / ed. by O. Angelsky, SPIE Press:Bellingham, 213-266, 2007.
 2. O.V. Angelsky, A.G. Ushenko, Yu.A. Ushenko, V.P. Pishak, A.P. Peresunko, “Statistical, Correlation and Topological Approaches in Diagnostics of the Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues” in Handbook of Photonics for Biomedical Science / ed. by Valery V. Tuchin, CRC Press, Taylor&Francis group: Boca Raton, London, New York, 283-322, 2010.
 3. Y.A. Ushenko, T.M. Boychuk, V.T. Bachynsky, O.P. Mincer, “Diagnostics of Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues: Statistical, Correlation and Topological Approaches” in Handbook of Coherent-Domain Optical Methods, ISBN 978-1-4614-5175-4. Springer Science+Business Media New York, 2013, p. 107-148.

 

Монографії в Україні:

 1. О.Г. Ушенко, В.П. Пішак, О.В. Ангельський, Ю.О. Ушенко. Лазерна поляризаційна морфологія біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи. Монографія. – Чернівці: Колір-Друк, 2007. – 341с. ISBN 966-8029-73-9.
 2. Ушенко О.Г., Пішак В.П., Пересунько О.П., Ушенко Ю.О. Поляризаційна корелометрія біологічних тканин людини. Монографія. – Чернівці: Рута, 2007. – 608с. ISBN 978-966-568-907-2.
 3. Унгурян В.П., Ушенко Ю.О., Бізер Л.І. Методи поляризаційної та фазової діагностики патологічних змін біологічних тканин. Монографія. – Чернівці:ЧНУ, 2009. – 247с. ISBN 978-966-423-041-1.
 4. Основи лазерної поляриметрії. – Част.1: Біологічні тканини людини: монографія / О.Г. Ушенко, Ю.О. Ушенко, Ю.Я. Томка та ін.; під ред. О.Г. Ушенко – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 588 с.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Основи цифрової обробки сигналів. Частина І. Теорія лінійних дискретних систем: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 98 с.
 2. Розрахунок характеристик систем електрозв’язку: Методичні рекомендації до курсової роботи / Укл. Ю. О. Ушенко. - Чернівці: Рута, 2008. – 46 с.
 3. Основи теорії інформаційних систем: Навчальний посібник / Укл. Ю.О. Ушенко. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 175 с.
 4. Основи WEB-програмування : Навчальний посібник / укл. Ю. О. Ушенко, М. С. Гавриляк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.
 5. Системи документального зв’язку: Навчальний посібник / укл. Ю. О. Ушенко. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 120с.
 6. Основи теорії інформаційних систем. Бази даних : Навчальний посібник / укл. Ю.О. Ушенко, М.С. Гавриляк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 232 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів від 15.05.2012 № 1/11-6783)
 7. Охорона праці у галузі : Навчальний посібник / укл. А.В. Мотрич, О.Г. Ушенко, Ю.О. Ушенко, О.В. Дуболазов. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів від 15.05.2012 № 1/11-6787)
 8. Методи оптичного контролю поліграфічних матеріалів : Навчальний посібник / укл. О.Г. Ушенко, Ю.О. Ушенко, О.В. Дуболазов. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів від 15.05.2012 № 1/11-6778)
 9. Основи лазерних технологій у мультимедійних виданнях : Навчальний посібник / укл. О.Г. Ушенко, Ю.О. Ушенко, О.В. Дуболазов. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів від 15.05.2012 № 1/11-6785)
 10. Ушенко О.Г., Дуболазов О.В., Мотрич А.В., Ушенко Ю.О. Спектрофотополяриметрія біологічних тканин і рідин, Чернівці, Рута, 2014, 238 с.

 

Статті

 1. Y. O. Ushenko, Y. Y. Tomka, Y. I. Marchuk, V. O. Balanetcka, "Statistical and Fractal Processing of Phase Images of Human Biological Fluids," Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 10, no. 4, pp. 161-166, 2010.
 2. Y. O. Ushenko, Y. Y. Tomka, I. Z. Misevich, A.-P. Angelsky, V. T. Bachinsky, "Polarization-singular Processing of Phase-inhomogeneous Layers Laser Images to Diagnose and Classify their Optical Properties," Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 11, no. 1, pp. 3-10, 2011.
 3. Y.O. Ushenko, Y.Y. Tomka, O.V. Dubolazov, V.O. Balanetska, A.V. Karachevtsev, A.-P. Angelsky, “Wavelet-analysis for Laser Images of Blood Plasma,” Advances in Electrical and Computer Engineering 11(2), 55-62, 2011.
 4. Oleg V. Angelsky, G. V. Demianovsky, A. G. Ushenko, D. N Burkovets, Y. A. Ushenko, “Wavelet analysis of two-dimensional birefringence images of architectonics in biotissues for diagnosing pathological changes,” J. Biomed. Opt. 9(4), 679-690, 2004.
 5. Oleg V. Angelsky, Peter P. Maksimyak, Alexander P. Maksimyak, Steen G. Hanson, Yuriy A. Ushenko, “Role of caustics in the formation of networks of amplitude zeros for partially developed speckle fields,” Appl. Opt., Vol. 43, No. 31, pp. 5744-5753, 2004.
 6. O.V. Angelsky, A.G. Ushenko, D.N. Burcovets, Yu.A. Ushenko.,”Polarization visualization and selection of biotissue image two-layer scattering medium,” J. Biomed. Opt, 10(1), 014010, 2005.
 7. O.V. Angelsky, Yu.Ya. Tomka, A.G. Ushenko, Ye.G. Ushenko and Yu.A. Ushenko,”Investigation of 2D Mueller matrix structure of biological tissues for pre-clinical diagnostics of their pathological states,” J. Phys. D: Appl. Phys., 38, 4227-4235, 2005.
 8. O.V. Angelsky, A.G. Ushenko, Yu.A. Ushenko, Ye.G. Ushenko, Yu.Ya. Tomka, V.P. Pishak, ”Polarization-correlation mapping of biological tissue coherent images,” J. Biomed. Opt., 10(6), 064025, 2005.
 9. V Angelsky, A.G. Ushenko, Yu.A. Ushenko and Ye.G. Ushenko, ”Polarization singularities of the object field of skin surface,” J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 3547-3558, 2006.
 10. Angelsky O.V., Polyanskii P.V., Hanson S.G.,Ushenko A.G., Ushenko Yu.A. and Angelskaya A.O., “Topological and statistical approaches describing inhomogeneously polarized light fields,” Ukr. J. Phys. Opt. 8, No. 4, 217-227, 2007.
 11. Yu. A. Ushenko, A. P. Peresunko, and Bozan Adel Baku, “A New Method of Mueller-Matrix Diagnostics and Differentiation of Early Oncological Changes of the Skin Derma,” Advances in Optical Technologies, vol. 2010, Article ID 952423, 9 pages, 2010.
 12. Y.A. Ushenko, “Phase maps of polycrystalline human biological fluids networks: statistical, correlation, and fractal analysis,” Opto-electron. Rev. 19(3), 333-339, 2011.
 13. Yuriy A. Ushenko, “Investigation of formation and interrelations of polarization singular structure and Mueller-matrix images of biological tissues and diagnostics of their cancer changes,” J. Biomed. Opt. 16(6), 066006 , June 2011.
 14. Yuriy O. Ushenko, Yuriy Ya. Tomka, Igor Z. Misevitch, Vadim V. Istratiy and Olga I. Telenga, "Complex degree of mutual anisotropy of biological liquid crystals nets", Opt. Eng. 50, 039001 (Mar 16, 2011);
 15. Yuriy O. Ushenko, Olexander V. Dubolazov, Artem O. Karachevtsev, Mykhaylo P. Gorsky, and Yulya F. Marchuk, "Wavelet analysis of Fourier polarized images of the human bile," Appl. Opt. 51, C133-C139 (2012).
 16. Yuriy A. Ushenko, “Concerted spatial-frequency and polarization-phase filtering of laser images of polycrystalline networks of blood plasma smears,” J. Biomed. Opt. 17(11), 117005, November 2012.
 17. Yuriy A. Ushenko, Igor Z. Misevich, Anton P. Angelsky and Olga Yu. Telenga, "Potentiality of using the singular approach for analysis of rough surfaces polarization-inhomogeneous laser images in diagnostics and classification of their optical properties", Opt. Eng. 51, 014301 (Feb 07, 2012);
 18. Yu.A. Ushenko, G.B. Bodnar, G.D. Koval, "Classifying optical properties of surface-and bulk-scattering biological layers with polarization singular states," Journal of Innovative Optical Health Sciences 6(3), 1350018 (2013).
 19. Yu. A. Ushenko, P.O. Angelsky, A. V. Dubolazov, A. O. Karachevtsev, M.I. Sidor, O.P. Mintser, B.P. Oleinichenko, and L.I. Bizer “Complex Polarization-Phase and Spatial-Frequency Selections of Laser Images of Blood-Plasma Films in Diagnostics of Changes in Their Polycrystalline Structure,” Optics and Spectroscopy 115(4), 601-609, 2013.
 20. Yu. A. Ushenko, L. Yu. Trifonyuk, A. V. Dubolazov, and A. O. Karachevtsev, "Fourier-domain Jones-matrix mapping of a complex degree of mutual anisotropy in differentiation of biological tissues’ pathological states," Appl. Opt. 53, B205-B214 (2014).
 21. Yu. A. Ushenko, A. D. Arkhelyuk, M. I. Sidor, V. T. Bachynskyi, and O. Yu. Wanchuliak, "Laser polarization autofluorescence of endogenous porphyrins of optically anisotropic biological tissues and fluids in diagnostics of necrotic and pathological changes of human organs," Appl. Opt. 53, B181-B191 (2014).
 22. Yu.A. Ushenko, M.I. Sidor, G.B. Bodnar, " Mueller-matrix mapping of optically anisotropic fluorophores of biological tissues in the diagnosis of cancer ",QUANTUM ELECTRON, , 44 (8), 785–790 (2014).
 23. Yu. A. Ushenko, M. I. Sidor, N. Pashkovskaia, G. D. Koval, Yu. F. Marchuk, D. Andreichuk "Laser polarization-variable autofluorescence of the network of optically anisotropic biological tissues: diagnostics and differentiation of early stages of cancer of cervix uteri," Journal of Innovative Optical Health Sciences 7(6), 1450024 (2014).
 24. Yu.A. Ushenko, "Laser Autofluorescence Polarimetry of Optically Anisotropic Structures of Biological Tissues in Cancer Diagnostics," Optics and Spectroscopy 118 (6), 1007-1016 (2015).