Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Баловсяк Сергій Васильович

 

   ПІП: Баловсяк Сергій Васильович 
   Посада: доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж
   Вчене звання: доцент

 

   Освіта: В 1995 р. ­­закінчив кафедру радіотехніки Чернівецького державного університету за спеціальністю „Конструювання та технологія радіоелектронних засобів”. Тема кандидатської дисертації “Діагностика поверхні твердого тіла при умові повного зовнішнього відбивання Х-променів” (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла), дисертація захищена 26 вересня 2003 р. (Спеціалізована вчена рада Д 76.051.01 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича).

 

   Дисципліни, що викладаються: 

Лекції та лабораторні роботи:

1.      Пристрої зв’язку з об’єктом
2.      Програмування інтерфейсу користувача
3.      Засоби штучного інтелекту в спеціалізованих комп’ютерних системах
Лекції, лабораторні та практичні роботи:
1.      Комп’ютерні системи штучного інтелекту
Лабораторні роботи:
1.      Основи конструювання обчислювальної техніки
2. Інженерна графіка

 

   Тематика наукових досліджень: Розробка і створення комп’ютерних вимірювально-керуючих систем, автоматизація експериментальних досліджень і обробка отриманих результатів. Штучний інтелект, розпізнавання образів і  цифрова обробка зображень, штучні нейронні мережі і генетичні алгоритми.

 

   Публікації:

 

Статті в наукових журналах

 1.       Баловсяк С. В., Фодчук І. М. Програмне забезпечення для автоматизації фізичного експерименту на рентгенівських дифрактометрах ДРОН-3 // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2002. – Вип. 133. – С. 42-43.

 2.      Баловсяк С. В., Фодчук І. М. Апаратно-програмний комплекс для автоматизації фізичного експерименту на Х-променевому дифрактометрі ДРОН-4 // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. –  №4. – С. 100-103.

 3.      Fodchuk I. M., Balovsyak S. V., New possibilities for determination of solids surface parameters by X-ray reflectivity // Phys. stat. sol. (a). – 2007. – 204, V.5 – P. 1543 – 1554.

 4.      Баловсяк С.В., Фодчук І.М. Використання штучних нейронних мереж  для визначення параметрів напівпровідників за даними Х-променевих методів // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. – 2008. – Вип. 420. – С. 45-51.

 5.      Баловсяк С. В., Солтисік Р. О. Створення Web – сайту з використанням нечіткої логіки // Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. Комп’ютерні системи та компоненти. Частина І. – 2009. – Вип. 446. – С. 71-75.

 6.      Борча М. Д., Баловсяк С. В., Гарабажив Я. Д., Ткач В. М., Фодчук И. М. Определение структурной неоднородности искусственных кристаллов алмазов методом Кикучи - дифракции // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т. 31, № 7. – С. 911-925.

 7.      Баловсяк С. В., Фодчук И. М. Новые подходы в моделировании кривых полного внешнего отражения рентгеновских лучей. Метод частиц // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – Т. 31, № 11. – С. 1493-1504.

8.       Fodchuk I. M., Tkach V. M., Ralchenko V. G., Bolshakov A. P., Ashkinazi E. E., Vlasov I. I., Garabazhiv Y. D., Balovsyak S. V., Tkach S. V., Kutsay O. M. Distribution in Angular Mismatch between Crystallites in Diamond Films Grown in Microwave Plasma // Diamond and Related Materials. – 2010. – V.19. – P. 409-412.

 9.      Fodchuk I. Determination of Structural Homogeneity of Synthetic Diamonds With Analysis of Intensity Distribution of Kikuchi Lines / I. Fodchuk, S. Balovsyak, M. Borcha, Ya. Garabazhiv, V. Tkach // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2010. – Vol. 13. – No. 1. – Р. 262-267.

 10.  Fodchuk I. Determination of structural inhomogeneity of synthesized diamonds by back scattering electron diffraction / I. Fodchuk, S. Balovsyak, M. Borcha, Ya. Garabazhiv, V. Tkach // Phys. Status Solidi A. – 2011. – V. 208. – No. 11. – P. 2591-2596.

 11.  Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс для зчитування аналогового сигналу з сенсорів / С.В. Баловсяк, А.М. Квак // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 1: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C. 105-112.

 12.  Баловсяк С.В. Програмне забезпечення для автоматизованого керування Х-променевими дифрактометрами / С.В. Баловсяк, І.М. Фодчук // Науковий вісник ЧНУ. Т. 2. Вип. 2: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – C. 57-63.

 13.  Баловсяк С.В. Моделювання еволюції форми дерева за допомогою генетичних алгоритмів / С.В. Баловсяк // Науковий вісник ЧНУ. Т. 3. Вип. 1 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – C. 26-33.

 14.  Баловсяк С.В. Комп’ютерне керування виконавчими пристроями в реальному і віртуальному режимах / С.В. Баловсяк // Науковий вісник ЧНУ. Т.3. Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – C. 68-73.

 15.  Fodchuk І. M. Magnetic force microscopy of YLaFeO films implanted by high dose of nitrogen ions / І. M. Fodchuk, I. I. Gutsuliak, R. A. Zaplitniy, S. V. Balovsyak, І. P. Yaremiy, О. Yu. Bonchyk, G. V. Savitskiy, І. M. Syvorotka, P. M. Lytvyn // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2013. – V. 16, No. 3. – P. 246-252.

 16.  Borcha M. D. Distribution of local deformations in diamond crystals according to the analysis of Kikuchi lines profile intensities / M. D. Borcha, S. V. Balovsyak, I. M. Fodchuk, V. Yu. Khomenko, V. N. Tkach // Journal of  Superhard Materials. – 2013. – Vol. 35, No. 4. – P. 220-226.

 17.  Borcha M. D. Local deformation in diamond crystals determined by Fourier-transformation of Kikuchi patterns / M. D. Borcha, S. V. Balovsyak, I. M. Fodchuk, V. Yu. Khomenko, O. P. Kroitor, V. N. Tkach // Journal of Superhard Materials. – 2013. – Vol. 35, No. 5. – P. 284-291.

 18.  Борча М. Д. Определение структурной неоднородности кристаллов по данным анализа картинКикучи / М. Д.Борча, С. В.Баловсяк, И. М.Фодчук, В. Ю. Хоменко, В. Н. Ткач // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 8. – С. 1137-1150.

 19.  Борча М. Д. Локальные деформации в окрестности трещин сварочного шва никелевого сплава, определенные с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи / М. Д. Борча, А. В. Звягинцева, В. М. Ткач, К. А. Ющенко, С. В. Баловсяк, И. М. Фодчук, В. Ю. Хоменко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – T. 35, № 9. – С. 111-119.

 20.  Баловсяк С. В. Використання нечіткої логіки на прикладі WEB – сайту магазину / С. В. Баловсяк, О. Г. Гімчинський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2013. – Вип. 4. – С. 23-32.

 21.  Баловсяк С. В. Програмна модель системи керування для вертикальної посадки літальних апаратів / С. В. Баловсяк, О. П. Савчук, О. С. Баловсяк // Науковий вісник ЧНУ. Т.3. Вип. 2 : Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – C. (8)

 22.  Баловсяк С. В. Суміщення зображень об’єктів з використанням генетичних та градієнтних алгоритмів / С. В. Баловсяк, І. М. Фодчук // Комп’ютинг. – 2013. – Т. 12, Вип. 2.  – С. 160-169.

Тези наукових конференцій

 1.   Tkachuk P.N., Balovsyak S.V., Raransky N.D., Tkachuk V.I., Fodchuk I.M. Commercially available semiconductor gamma-detector with the high energy resolution due to deconvolution // 5th International Workshop on Radiation Imaging Detectors, 7-11 September 2003. – Riga, Latvia, 2003. – P.82-83.

 2.   Balovsyak S.V., Fodchuk I.M. Determination of surface nanorelief parameter by artificial neural networks on the base of X-ray reflectivity data // 8th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2006”, 19-22 September 2006. – Baden-Baden, Germany, 2006. – P.76.

 3.   Баловсяк С.В., Буркут В.І. Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу // International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007)”, 21-25 May 2007. – Chernivtsi, Ukraine, 2007. – P. 51-53.

 4.   Balovsyak S. V., Fodchuk I. M. Simulation of X-Ray Reflectivity curves using particles // 9th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2008”, 15-19 September 2008. – Linz, Austria, 2008. – P. 164 (більше 300 учасників, більше 10 країн).

 5.   Баловсяк С.В., Личук Н.В. Розпізнавання зображень символів за допомогою штучних нейронних мереж з використанням перетворення Фур’є // Матеріали 16 міжнародної конференції з автоматичного управління „АВТОМАТИКА-2009”, 22-25 вересня 2009. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009.– С.291-293 (300 учасників з 5 країн).

 6.   Tkach V., Borcha M., Balovsyak S., Garabazhiv Ya., Fodchuk I. Determination of structural homogeneity of synthetic diamond //  10th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2010”, 20-23 September 2010. – Warwick, United Kingdom, 2010. – P. 76 (більше 300 учасників, більше 10 країн).

 7.   Баловсяк С.В.  Порівняння зображень об’єктів з використанням генетичних алгоритмів / С.В. Баловсяк, А.І. Недбаєвська  // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2012”, 3-5 травня 2012. – Чернівці: Золоті литаври, 2012.– С. 100-101. (оргкомітет)

 8.   Borcha M.D. Strain measurement of residual deformations in diamond crystals from Kossel and Kikuchi lines / M.D. Borcha, S.V. Balovsyak, V.M. Tkach, I.M. Fodchuk, V.Yu. Khomenko  //  11th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2012”. – 15-20 September 2012. – St. Petersburg, Russia, 2012. – P.366-367. (більше 220 учасників, більше 20 країн).

 9.   Баловсяк С. В. Апаратно-програмний комплекс для керування «розумним будинком» з використанням нечіткої логіки / С. В. Баловсяк, Т. М. Будзан  // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2013”, 27-31 травня 2013. – Чернівці : Родовід, 2013.– С. 76-77. (оргкомітет)

 10. Борча М. Д. Визначення деформацій в околі тріщини у зварному шві нікелевого сплаву з аналізу картин Кікучі / М. Д. Борча, А. В. Звягінцева, В. М. Ткач, К. А. Ющенко, С. В. Баловсяк, І. М. Фодчук, В. Ю. Хоменко // VІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р. – Чернівці : Рута, 2013. – С. 453-454.

 

   Список друкованих праць:

 

 1. Федоренко А.П., Баловсяк С.В. Основи конструювання обчислювальної техніки. Навчальний посібник. – Ч.1. – Чернівці : Рута, 2005. – 76 с. (5 друк. арк.)
 2. Федоренко А. П., Баловсяк С. В. Основи конструювання обчислювальної техніки. Навчальний посібник. – Ч.2. – Чернівці : Рута, 2006. – 76 с. (5 друк. арк.)
 3. Фодчук І.М., Баловсяк С.В. Діагностика поверхні твердого тіла. Загальний стан проблеми та Х-променеві методи: Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2007. – 288 с. (з грифом МОНУ, друк. арк. 15,76)      
 4. Федоренко А.П., Баловсяк С.В. Основи конструювання обчислювальної техніки. Методичні рекомендації до лабораторного практикуму. –  Чернівці : Рута, 2008. – 92 с (6 друк. арк.).
 5. Баловсяк С.В. Комп’ютерні системи штучного інтелекту: методичні вказівки до лабораторних робіт. –  Чернівці : ЧНУ, 2009. – 60 с. (5 друк. арк.)
 6. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки : навч. посібник у 2-х част. / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. – Ч. 1-ша. – [Вид. 2-ге, випр. і доповн.] –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 76 с (4,5 друк. арк.).
 7. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки : навч. посібник у 2-х част. / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. – Ч. 2-га. – [Вид. 2-ге, випр. і доповн.] –  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с (4,7 друк. арк.).
 8. Баловсяк С.В. Пристрої зв’язку з об’єктом : методичні вказівки до лабораторних робіт / С.В. Баловсяк. –  Чернівці : ЧНУ, 2011. – 68 с. (4,0 друк. арк.)
 9. Федоренко А.П. Основи конструювання обчислювальної техніки: Методичні рекомендації до лабораторного практикуму / А.П. Федоренко, С.В. Баловсяк. – [Вид. 2-ге, випр. і доповн]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 92 с. (6 друк. арк.).
 10. Баловсяк С. В. Комп’ютерні системи штучного інтелекту : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк, О. Я. Олар. – Чернівці : Родовід, 2013 – 100 с. (6 друк. арк.)
 11. Баловсяк С. В. Програмування інтерфейсу користувача : методичні вказівки до лабораторних робіт / С. В. Баловсяк. – Чернівці : Родовід, 2013 – 52 с. (3,1 друк. арк.)