Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Дейбук Віталій Григорович

  ПІП: Дейбук Віталій Григорович

   Посада: Професор

   Вчене звання: Доктор фізико-математичних наук

   Освіта: Закінчив Чернівецький державний університет, 1979 рік (з відзнакою). Докторська дисертація захищена в 2004 р. (Науковий консультант – проф. Мельничук С.В.)

   Дисципліни, що викладаються: 

1. Теорія електричних кіл
2. Дискретна математика
3. Алгоритми та методи обчислень

   Тематика наукових досліджень: Квантова інформатика та квантовий комп’ютинг.  Моделювання фізичних процесів у конденсованих системах.

   Публікації:

 1. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Чотириспінова модель універсального квантового вентиля Фредкіна // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.– 2011, №2. – С.56-63.
 2. Дейбук В.Г., Раренко І.М., Раренко А.І., Константинович І.А.  Динаміка гратки й теплові властивості CdSb // Journal ofThermoelectricity. – 2011,№2.– С.5-16.
 3. Дейбук В.Г., Горський Г.П. Вплив частотного шуму на роботу квантового вентиля Фредкіна // Комп'ютинг, 2010, т.9, вип.2. –  С.18-126.
 4. DeibukV.G., GorskyG.P. SIMULATION OF THE QUANTUM LOGIC GATES // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2009,№2. –  С.34-37.
 5. DeibukV.G., GorskyG.P. Primitive logical elements synthesis by QCE emulator // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.– 2009,№1(17).– С.5-9.
 6. Горський Г.П ,  Дейбук В.Г.Альтернативний квантовий алгоритм пошуку в базі даних // Труды Одесского политехнического университета. – 2009, вып. 2(32). – С.97-100.
 7. DeibukV.G., OstapovS.E. Unstable mixing regions in CdMnHgTe and ZnMnHgTe solid solutions // Journal of Alloys andCompounds.–2006,v.423,N.-2.– Р.144-146
 8. DeibukV.G., OstapovS.E., DremliuzhenkoS.G. Unstable mixing regions in II-VI quaternary solid solutions // SPQO. – 2005, т.8, №4. – С.1-4.
 9. Дейбук В.Г., Возный А.В. Термодинамическая стабильность и перераспределение зарядов в тройных твердых растворах нитридов элементов ІІІ группы // ФТП.– 2005, т.39, №6.– С.655-659.
 10. Дейбук В.Г. Термодинамічна стійкість епітаксійних плівок  InSbBi // Український Фізичний Журнал. – 2005, т.50, №3. ­– С.267-271.
 11. DeibukV.G., KorolyukY.G. Investigation into the stability of AIVBIV  thin solid films // Latv. Journal of Phys. Techn. Sci. – 2002, №5. – Р.37-49.
 12. Дейбук В.Г., Виклюк Я.І. Вплив внутрішніх локальних деформацій, композиційної невпорядкованості та підкладки на оптичні характеристики InAsSb // Журнал фізичних досліджень. – 2002, т.6, №3. – С.329-326.
 13. Дейбук В.Г., Королюк Ю.Г. Молекулярно-динамическое моделирование структурных свойств твердых растворов замещения Ge1-xSnx // ФТП.– 2001,т.35, №3. – С.298-300.
 14. Дейбук В.Г., ЮрійчукР.І., Юрійчук І.М. Спінова модель повного однорозрядного суматора на елементах Переса // Комп'ютинг, 2012, т.11, вип.3. – С.282-292. 
 15. Дейбук В.Г., Грицку.І.П. Оптимальний синтез зворотних квантових суматорів з допомогою генетичних алгоритмів // Комп'ютинг, 2013, т.12, вип.1. – С.31-40

   Список друкованих праць:

 1. Дейбук В.Г. Теорія електричних кіл для системотехніків: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 320 с. (з грифом МОНУ).
 2. Дейбук В.Г., Воробець Н.Г.  Практичні заняття з дискретної математики: навчальний посібник.– Чернівці: Чернівецький національний ун-т,2011.–152с.
 3. Дейбук В.Г., Іванущак Н.М. Алгоритми та методи обчислень: навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2011. – 125 с.
 4. Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 210 с. (з грифом МОНУ).
 5. Дейбук В.Г., Рощупкін О.Ю. Віртуальна електронна лабораторія: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 128 с.
 6. Дейбук В.Г., Ткаченко І.В. Віртуальна електронна лабораторія: навч. Посібник, 2-е вид. доп. – Чернівці: ЧНУ, 2013, 220 с. (з грифом МОНУ)
 7. Дейбук В.Г., Кшевецький О.С. Лабораторний фізичний практикум : навч. посібник, 2-е вид. випр. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013, 210с. (з грифом МОНУ)