Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Двірничук Костянтин Васильович

Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж
Вчена ступінь та вчене звання: кандидат фізико-математичних наук

Робочий телефон: 52-64-46

Освіта:Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009 рік, спеціальність – інформатика. Аспірантура – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014 рік. Тема кандидатської дисертації: «Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності», 2015 рік, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Науковий керівник: професор Стоян Володимир Антонович.

 

Тематика наукових досліджень:

методи математичного моделювання динаміки лінійно розподілених просторово-часових процесів та їх програмна реалізація.Публікації:

Статті у міжнародних журналах

 1. Стоян В. А. К построению дифференциальной модели поперечных динамических смещений толстого упругого слоя / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. 2012. №4. С. 74-83.

 2. Стоян В. А. О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. Часть I. Управление при непрерывно заданном желаемом состоянии/ В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. 2014. №3.С. 79-96.

 3. Стоян В. А. О математическом моделировании трехмерного поля поперечных динамических смещений толстых упругих плит / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. 2013. №6. С. 58-73.

 4. Стоян В. А. Об интегральной модели поперечных динамических смещений толстого упругого слоя / В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. 2013. №1. С. 70-82.

 5. Стоян В. А. О математическом моделировании задач управления динамикой толстых упругих плит. Часть IІ. Управление при дискретно заданном желаемом состоянии/ В. А. Стоян, К. В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. 2015. №2.С. 117-133.

 6. Стоян В.А. Методы псевдоинверсной алгебры в задачах идентификации состояния толстых упругих плит / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – №4 – С. 65-75.

 7. Стоян В.А. Математическое моделирование прямых и обратных задач динамики толстого упругого слоя. Часть I. Математическое моделирование поля поперечных динамических смещений слоя / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №4 – С.66-72.

 8. Стоян В.А. Математическое моделирование прямых и обратных задач динамики толстого упругого слоя. Часть II. Задачи управления полем поперечных динамических смещений слоя / В.А. Стоян, К.В. Двирничук // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №5 – С._-_.

 

Статті в українських фахових виданнях

 1. Стоян В. А. До побудови інтегрального еквіваленту лінійних диференціальних моделей / В. А. Стоян, К. В. Двірничук // Доповіді НАН України. – 2012. – №9. – С. 36-43.

 2. Dvirnychuk K. V. About problem of control three dimensional field transverse dynamic displacements of thick elastic plate / K. V. Dvirnychuk // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика. – 2013. – №1(13). – С. 18-23.

 3. Стоян В. А. О системе компютерно-аналитического моделирования динамики пространственно-распределенных процессов / В. А. Стоян, К. В. Двирничук, А. Е. Ершов, А. С. Емцов // Компьютерная математика. 2012. №2. С. 34-44.

 4. Стоян В. А. Про результати тестування та розв’язку осесиметричної задачі динаміки товстого пружного шару / В. А. Стоян, К. В. Двірничук, І. Г. Соломянюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2013. – Т.4, В.2.– С. 104-109.

 5. Петрович В.М. Про один підхід до розв’язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом / В.М. Петрович, Н.М. Требіна, К.В. Двірничук // Вісник Київського університету. Сер. Кібернетика. – 2016. – №1(15). – С. 38-41.

 

Матеріали міжнародних та всеукраїнських конференцій

 1. Двірничук К. В. До побудови фундаментальних розв’язків лінійних диференціальних моделей / К. В. Двірничук // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці: всеукр. наук. конф., 11-13 червня 2012 р.: тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С. 66.

 2. Двірничук К. В. Дослідження динаміки дискретно спостережуваної товстої пружної плити / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problemsofdecisionmakingunderuncertainties (PDMU-2013): XXII міжн. конф., 23-27 вересня 2013 р.: тези доповідей. – Ялта, 2013. – С. 69-71.

 3. Двірничук К. В. Математичне моделювання динаміки неперервно спостережуваної товстої пружної плити / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problemsofdecisionmakingunderuncertainties (PDMU-2013): XXI міжн. конф., 13-17 травня 2013 р.: тези доповідей. – Східниця, 2013. – С. 122-123.

 4. Двірничук К. В. Про алгоритм обернення лінійних диференціальних моделей систем з розподіленими параметрами / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2012: VII міжн. наук.-практ. конф., 25-28 червня 2012 р.: тези доповідей. – Чернігів-Жукин, 2012. – С. 261-263.

 5. Двірничук К. В. Про диференціальну модель поля поперечних динамічних зміщень товстого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // XIV міжн. наук. конф. імені академіка М. Кравчука, 19-21 квітня 2012 р.: тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 161-162.

 6. Двірничук К. В. Про математичне моделювання розв’язків неповно визначених початково-крайових задач динаміки товстих пружних плит / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Dynamicalsystemmodelingandstabilityinvestigation: міжн. конф., 29-31 травня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 276.

 7. Двірничук К. В. Про математичні моделі поперечних динамічних зміщень тов­стого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки: всеукр. наук.-практ. конф., 3-5 травня 2012 р.: тези доповідей. – Чернівці, 2012. – С. 18-19.

 8. Двірничук К. В. Про математичні основи комп’ютерного моделювання динаміки товстих пружних плит / К. В. Двірничук, В. А. Стоян, Я. В. Крисак // АВІА-2013: XI міжн. наук.-техн. конф. , 21-23 травня 2013 р.: тези доповідей. – Київ, 2013. – С. 126-129.

 9. Двірничук К. В. Про систему чисельно-аналітичного моделювання неповно визначених диференціальних систем / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Високопродуктивні обчислення: міжн. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2012 р.: тези доповідей. – Київ, 2012. – С. 163-166.

 10. Двірничук К. В. Про результати математичного моделювання динаміки товстого пружного шару / К. В. Двірничук, В. А. Стоян // Problemsofdecisionmakingunderuncertainties (PDMU-2014): XXIII міжн. конф., 12-16 травня 2014 р.: тези доповідей. – Мукачево, 2014.С. 91-92.

 11. Dvirnychuk К. Solving the problem of mathematical modeling of a field of dynamic displacement of thick elastic plates/ К. Dvirnychuk, VStoyan // Problemsofdecisionmakingunderuncertainties (PDMU-2014): XXVIIIInternational conference, august 25-30. – Brno, Czech Republic, 2016.P47.