Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Гімчинська Сніжана Юріївна

   ПІП: Гімчинська Сніжана Юріївна
   Посада: Асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж 
   Освіта: Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, фізичний факультет, кафедру ЕОМ в 1992 році за спеціальністю „Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі.”

   Дисципліни, що викладаються: 

Персональні комп’ютери; Обчислювальна техніка та програмування; Комп’ютерна графіка; Прикладна теорія цифрових автоматів; Цифрова обробка сигналів; Комп’ютерна арифметика; Теорія інформації та кодування; Захист інформації в банківських системах; Захист інформації в комп’ютерних системах

   Тематика наукових досліджень: Впровадження дистанційного навчання в освітню сферу; програмування в Microsoft та Open Office; розробка вимірювальної та обчислювальної техніки

   Публікації:

1. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г., Баловсяк С.В. Апаратно-програмний комплекс спряження дифрактометра рентгенівського ДРОН-3М з IBM-сумісним ПК // IX – міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”. 30 травня -2 червня 2002 р., м. Хмельницький, Збірник наукових праць. Випуск №9. - Т. 1. - С. 90-94. 
     2. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г. Застосування Технології дистанційного навчання в освіті // Науковий Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні Науки. 2004р. Вип.4. 
     3. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г. Віклюк Я.І. Впровадження дистанційного навчання в освітню сферу // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2004 року. 
     4. Гімчинська С.Ю., Гімчинський О.Г. Публікація динамічних баз даних у комп'ютерних мережах TCP/IP. // Генетичні та інформаційні системи скринінгу раку. Зб. наукових робіт. – Чернівці, видавництво БДМУ, 2005- C. 246 – 264. ISBN 966-697-153-4 

   Список друкованих праць:

1. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Інформатика. Основи автоматизації задач: Конспект лекцій // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2000. – 24 с. 
2. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Виконання дипломних та курсових робіт (проектів) з проектування програмного забезпечення // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2000. – 36 с. 
3. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Програмування для фізиків: Лабораторний практикум. 1 частина // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2001. – 66 с. 
4. Остапович М.В. Гімчинська С.Ю. Інформатика: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2000. – 21 с. 
5. Гімчинська С.Ю. Апаратні засоби персонального комп’ютера: Навчальний посібник. // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2003. – 100 с. 
6. Гімчинський О.Г., Гімчинська С.Ю. Основи комп’ютерної техніки. Навчальний посібник. (Гриф МОНУ). // Видавництво ТЗН ЧТЕІ КНТЕУ, / Чернівці: 2004. – 180 с. 
7. Гімчинська С.Ю. Програмування в Microsoft Office: Лабораторний практикум. // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2005. – 48 с. 

8. Гімчинська С.Ю. Програмування та алгоритмізація задач. Навчальний посібник. (Гриф МОНУ). // Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2007. – 236 с.

9. Персональні комп’ютери: контрольні та тестові завдання / Укл. С.Ю. Гімчинська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 104 с.

10. Обчислювальна техніка та програмування: контрольні та тестові завдання / Укл. С.Ю. Гімчинська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.