Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Іванущак Наталія Михайлівна

   ПІП: Іванущак Наталія Михайлівна
   Посада: асистент
   Освіта: У 2008 р. закінчила з відзнакою Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

Тема дисертаційної роботи: «Математичні моделі розвитку структур комп’ютерних мереж». Захист відбувся 11 жовтня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка».

   Дисципліни, що викладаються: 

Алгоритми та методи обчислень, криптографія, організація баз даних, основи банківської справи і бухобліку

   Тематика наукових досліджень: Розробка методів та засобів математичного моделювання комплексних мереж заданого об’єму та властивостей, що перебувають у стійкому стаціонарному стані, для прогнозування процесів їх росту та кластеризації. Оцінювання процесів стійкості комп’ютерних мереж до спрямованих хакерських атак та розповсюдження комп’ютерних вірусів у них.

   Публікації:

1. Іванущак Н.М.. Моделювання і візуалізація засобами PROCESSING комп’ютерних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Математичні машини і системи. – 2013. – № 1. – С. 118-126.

2. Іванущак Н. М. Моделювання розвитку структур комп’ютерних мереж / Н. М. Іванущак, В. В. Пасічник // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 3/2 (63). – С. 13-19.

3. Іванущак Н. Еволюційне моделювання і візуалізація комп’ютерних мереж у середовищі PROCESSING / В. Пасічник, Н. Іванущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – 2012. – № 732: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 147-156.

4. Іванущак Н.М.. Дослідження та моделювання складних мереж / В.В. Пасіч­ник, Н.М. Іванущак // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 2/3(44). – С. 43-48.

5. Іванущак Н.М. Моделювання складних мереж / В.В. Пасічник, Н.М. Івану­щак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – 2010. – № 672 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 120-128.

6. Іванущак Н.М. Структуризація та динамічні властивості складних комп’ютерних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 4/9 (46). – С. 16-21.

7. Іванущак Н.М. Дослідження, моделювання та проектування складних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – 2010. – № 685 :  Комп’ютерні системи проектування теорія і практика. – С. 3-12.

8. Іванущак Н.М. Ймовірнісне моделювання процесів кластеризації комп’ютер­них мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – 2011. – № 699 :  Інформаційні системи та мережі. –  С. 204-212.

9. Іванущак Н.М. Статистичні закономірності росту мереж громадського транспорту міст західного регіону України  / В. В. Пасічник, Н. М. Івану­щак // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – № 6/4 (54). – С. 13-17.

10. Іванущак Н.М. Дослідження статистики мереж громадського транспорту найбільших міст західного регіону України / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник НУ „Львівська політехніка”. – 2011. – № 715 :  Інформаційні системи та мережі. – С. 225-234.

11. Іванущак Н. Дослідження еволюційної динаміки та статистичне моделю­вання комп'ютерних мереж / Пасічник В., Іванущак Н. // Вісник Терно­пільського національного технічного університету. сер. Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології. – 2012. – Т. 66. – № 2. – С.151-164.

12. Іванущак Н.М. Моделювання процесів кластеризації комп’ютерних мереж та дослідження їх топологічних властивостей / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво : Міжвузівський збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. 4. – С. 145-150.

   Список друкованих праць:

Дейбук В.Г. Алгоритми та методи обчислень: навч. посібник. / В.Г. Дейбук, Н.М. Іванущак – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 124 с.