Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Міжнародні зв'язки

Участь у міжнародних конференціях (2015)

 

 1. 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2015). – 21-24 April 2015. – Kyiv, Ukraine, 2015:

 • Elements for photodetector based on epitaxial layers In4Se3, In4Te3 and CdSb / Н.І. Vorobets, V. V. Strebezhev, P. M. Fochuk, Yu. B. Halavka, O. I. Vorobets, V. M. Strebezhev.

 • Improved Multisensors Signal Processing / S. Balovsiak, N. Roshchupkina, A. Sachenko, O. Roshchupkin, V. Kochan, R. Smid.

 

 1. E-MRS 2015 Spring Meeting, Symposium V : Bioinspired and biointegrated materials as frontiers nanomaterials May 11-15, 2015:

 • Applying the principles bioinspiring and genetic DNA coding for the implementation selfreconfigurable cyberphysical and intelligent computer systems / Н.І. Vorobets.

 • Effect of laser annealing on the properties of epitaxial layers and barrier structures In4Тe3 metal - In4(Se3)1-хТe3х / Н. І. Vorobets, V. V. Strebezhev, P. M. Fochuk, Yu. B. Halavka, O. I. Vorobets, V. M. Strebezhev, V. N. Balazuc.

 • Sorption properties of nanostructured silicon in organic systems to food additives / Н. І. Vorobets, М. М. Vorobets.

 

 1. Proc. 8th IEEE Int. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 24-26 Sep. 2015, Warsaw, Poland:

 • Optimized Design of the Universal Ternary Gates for Quantum/Reversible Computing / V. Deibuk, I. Turchenko, V. Shults.

 

 1. ХV міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем, 11-16 травня 2015. – Івано-Франківськ, Україна, 2015 :

 • Methods of Reconstruction and Restoration Image / S.V. Balovsyak, I.V. Lutsyk, I.M. Fodchuk.

 

 1. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2015 : тези доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 22-26 червня 2015 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2015:

 • WebGl для візуалізації результатів хмарних обчислень / Г. І. Воробець, М. І. Скрипський, С. В. Мельничук.

 • Аналіз методів і моделей багаторівневого кодування каналів передачі даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації / Г. І. Воробець, В. Е. Гордіца, В. Е. Костенюк.

 • Застосування реконфігуровних комп’ютерних засобів обробки інформації для задач медико-екологічного і технологічного профілю / Г. І. Воробець, Р. Д. Гуржуй, М. А. Кузь.

 

 1. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці:

 • Вбудована система каскадного управління промисловими агрегатами неперервної дії / Г. І. Воробець, К. О. Коваленко.

 • Застосування структур на основі реконфігуровних fpga середовищ для реалізації спецпроцесорів моделювання характеристик та управління процесом синтезу інтерференційних іч фільтрів / Г. І. Воробець, Р. Д. Гуржуй, Р. В. Рогов, В. В. Стрєбєжєв, В. М. Стрєбєжєв.

 • Метод автоматичної просторово-однорідної фільтрації зображень з гаусовим шумом / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська.

 • Методи і засоби ущільнення та захисту даних в телеметричних реконфігуровних системах обробки і передачі інформації на основі кодів з багатозначною основою (огляд) / Г. І. Воробець, В. Е. Гордіца.

 • Методика синтезу архітектури самореконфігуровних вбудованих комп’ютерних засобів технологічних кіберфізичних систем / Г. І. Воробець.

 • Програмне забезпечення для підвищення візуальної якості сканованих текстів за допомогою модифікованих методів просторової фільтрації / С. В. Баловсяк.

 • Реалізація зворотних комбінаційних пристроїв на основі програмованої логічної матриці Аltera / В. Г. Дейбук, Р. І. Макарчук.

 • Система безконтактного керування ОС Windows / І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко, В. В. Колибаба.

 

 1. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми та перспективи розвитку IT–індустрії” : тези доповідей, 17 – 18 квітня 2015 р. – Харків : ХНЕУ, 2015:

 • Розробка та дослідження блокових шифрів на основі клітинних автоматів / Д. О. Вацек, Д. В. Чижевський, С. Е. Остапов.

 

 1. Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конфер. «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія». Івано-Франківськ – Вінниця, 27-29 травня 2015 р.

 • Synthesis of a ternary reversible/quantum devices / V. Deibuk.

 • Генетичний синтез зворотних арифметико-логічних пристроїв у базисі елементів Фредкіна / В. Дейбук, А. Вакалюк.

 • Удосконалення методики синтезу вбудованих комп’ютерних систем пошуку оптимальних методів управління для багатопараметричних неперервних технологічних процесів / Г. І. Воробець, К. О. Коваленко.

 

Участь у міжнародних конференціях (2014)

 

 1. 12th Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging “X-Top 2014”. – 14-19 September 2014. – Villard de Lans, France, 2014 :

  • Strain distribution in local areas of synthesized diamonds and weld joint of NiCrFe alloy / M. Borcha, I. Fodchuk, S. Balovsyak, V. Tkach, K. Yushenko, A. Zvyaginceva, V. Khomenko.

 

 1. E-MRS Fall Meetind 2014 Symposium B: Organized nanostructures and nanoobjects: fabrication, characterization and applications. Poster B II 20. Warsaw University of Technology, Poland, 15-19 September, 2014:

 • Generalized Model of the Formation and Properties of Nanostructured Porous Silicon / H. I. Vorobets, M. M. Vorobets.

 • Interference IR Filters Based on Crystal In4Se3 and In4Te3 for Optical Biosensors / V. V. Strebezhev, V. М. Strebezhev, H. I. Vorobets.

 • Photoelectrical Properties of Epitaxial Layers In4Se3 In4Te3 doped by Bi, Ge / V. V. Strebezhev, V. М. Strebezhev, H. I. Vorobets.

 • Semiconductor sensors based on nanostructured and biointegrated materials as the basis for the synthesis of intelligent selfreconfigurable cyber-physical and multifunctional computer systems / H. I. Vorobets.

 

 1. Fifteenth International Young Scientists Conference Devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko National University of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics Optics & High Technology Material Science SPO 2014. Part I Scientific works. October 23-26, 2014 Kyiv, Ukraine.

 • Electrical properties and structure of Schottky diodes and heterojunctions based on In4Te3, In4Se3 / V. V. Strebezhev, V. N. Strebezhev, G. I. Vorobets.

 • Intelligent computer control of the crystal cadmium telluride synthesis by Bridgman method / E. A. Kovalenko, G. I. Vorobets.

 

 1. IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана – Чернівці, 30.06 – 05.07.2014. Чернівці:

 • Wide operators / D. Vatsek, M. Popov.

 

 

 1. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці:

 • Автоматичне визначення чисельних характеристик факторів ранжування сайтів / І. С. Яковлєв, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко.

 • Моделювання комбінаційних пристроїв зворотної логіки в середовищі VHDL / О. О. Косарім, А. В. Вакалюк, В. Г. Дейбук.

 • Моделювання усталених режимів процесу вирощування кристалів / К. О. Коваленко, А. О. Канак, Г. І. Воробець, П. М. Фочук.

 • Мультифункціональні самореконфігуровні комп’ютерні системи: підходи до проектування і структурні рішення / Г. І. Воробець.

 • Оптимальний синтез трійкових зворотних суматорів / А. В. Білошицький, В. Г. Дейбук.

 • Оптимізація диспетчеризації роботи “хмари” / М. І. Скрипський, Г. І. Воробець.

 • Підвищення візуальної якості зображень за допомогою штучної нейронної мережі Хопфілда / С. В. Баловсяк, М. О. Якимчук.

 • Реконструкція зображень символів за допомогою штучних нейронних мереж на основі аналізу локальних областей / С. В. Баловсяк, Х. С. Одайська.

 • Фізичні та логічні засади зворотного синтезу квантових мереж / В.Г. Дейбук.

 

 1. Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 28-30 травня 2014 р. (ІТКІ-2014). Вінниця :

 • Моделювання та синтез зворотних квантових мереж / В. Г. Дейбук.

 

Участь у міжнародних конференціях (2013)

 

 1. 14th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science. – SPO 2013, 24th - 27th October 2013:

  • The use of computer simulations to identify the fine structure of the reflection spectra of porous silicon / G. I. Vorobets, M. M. Vorobets.

 

 1. EMRS-2013 Fall Meeting. September 16-20, Warsaw, Poland :

 • Peculiarities of melting and crystallization of Cd1-xMnxTe solid solutions / V. Deibuk, S. Dremlyuzhenko, Z. Zakharuk, A. Rarenko, I. Rarenko, I. Yuriychuk, P. Fotchuk, O. Kopach.

 

 1. Proceeding Of the 6-th International Conference ACSN-2013. – Lviv: Ukraine Technology, 2013 :

 • Actuality development searching service for solution tasks of intelligence diagnostic computer means / V. Lyashkevych, R. Makarchuk.

 

 1. The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications(IDAACS-2013), 12-14 September 2013, Berlin, Germany:

 • Software Ontology Subject Domain Intelligence Diagnostics of Computer Means / V. Lyashkevych, O. Olar, M. Liashkevych.

 • Multisensors Signal Processing Using ANFIS / NRoshchupkina, RSmid, ORoshchupkin, ASachenko, VKochan.

 

 1. The Eleventh International Conference "Correlation Optics 2013", Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine September 18-21, 2013:

 • Techniques and microprocessor tools for precise measuring of pulse parameters of optical radiation / G. I. Vorobets, S. L. Voropaeva, R. D. Hurzhuy, M. A. Kuz.

 

 1. The Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining – ECODAM. - Romania, Iashi. - 22-26 June, 2013:

 • Batcher's Sorting Networks for Arbitrary Input Length /ILisovenko.

 

 1. 6-а Міжнародна конференція "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: Розробка та використання" (ACSN'2013), Львів, 16-18 вересня , 2013 р. :

 • Sorting Networks for Arbitrary Input Length / A. Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko.

 

 1. Матеріали ІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки». – Чернівці, 2013:

 • Взаємодія діагноста із пошуковими системами при вирішенні задач інтелектуального діагностування // В. Я. Ляшкевич, Р. І. Макарчук.

 • Встановлення відповідності між поняттями в базах та сховищах знань тематичної галузі «інтелектуальне діагностування комп’ютерних засобів» / В. Я. Ляшкевич.

 • Застосування методів розсіювання Гауса та “хмарних” обчислень для моделювання розповсюдження домішок в атмосфері / М. І. Cкрипський, Г. І. Воробець.

 • Комп’ютерний спеціалізований інформаційно-вимірювальний комплекс / О. Ю. Обедзинський, Г. І.Воробець, Ю. К. Обедзинський, І. М. Юрійчук.

 

 1. Материалы международной научно-практической. конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2013). 27 – 31 травня – Одесса, 2013:

 • Усовершенствованная подсистема стабилизации и маневрирования мобильного балансирующего робота / А. Ю. Рощупкин, А. В. Никорак, А. А. Саченко.

 

 1. Системний аналіз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 15-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2013, Київ, 27-31 травня 2013 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”:

 • Використання генетичних алгоритмів для синтезу зворотних квантових / В. Г. Дейбук, І. П. Грицку.