Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Воропаєва Світлана Львівна

 ПІП: Воропаєва Світлана Львівна

   Посада: асистент

   Вчене звання: Кандидат технічних наук

   Освіта: В 2000 році закінчила кафедру КСМ фізичного факультету ЧНУ

Тема дисертаційної роботи: «Комп’ютеризована система моніторингу джерел ультрафіолетового випромінювання» захист відбувався 29 жовтня 2012 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02. при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”

   Дисципліни, що викладаються: 

-  Інженерна графіка

-  Комп’ютерна графіка

- Технології проектування комп’ютерних систем

   Тематика наукових досліджень: дослідження методів і засобів перетворення інформації у вимірювальній системі для удосконалення комп’ютеризованого інструментального забезпечення процесу збору, обробки, перетворення і передачі даних в комп’ютеризованих системах моніторингу природних і штучних джерел УФ випромінювання.

   Публікації:

 1. Воробець Г.І. Пристрій для автоматизації оптичних досліджень бар’єрних структур на основі напівпровідникових сполук А2В6, А3В5 / Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, П.М. Горлей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізика. – 2005. – № 7. – С. 6-8.
 2. Раренко І.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі IBM PC / І.М. Раренко, Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, Є.Д. Громко, Є.М. Косенков // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 5, № 4. – 2004. – C. 815-818.
 3. Воробець Г.І. Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і CENTRONICS / Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, С.В. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 423: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. – Частина І. – Чернівці: ЧНУ. – 2008. – C. 24-28.
 4. Vorobets G.I. Computer modeling of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, S.L. Voropaeva, Yu.V. Tanasyuk // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка: Тематичний випуск “Комп’ютерні системи та компоненти”. Частина ІI. – Чернівці: ЧНУ. – 2008. – C. 87-92.
 5. Воробець Г.І. Алгоритм і програмне забезпечення оптимізації технічних параметрів фотодетекторів / Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, Ю.Г. Добровольський, Н.М. Іванущак // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Вип. 446: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – C. 112-116.
 6. Воробець Г.І. Структурна організація системи моніторингу / Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, М.А. Кузь, А.М. Ніколаєв // Науковий вісник ЧНУ. – Т. 2. Вип. 1: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ. – 2011. – C. 121-124.
 7. Воробець Г.І. Модуль сопряжения измерительного прибора с персональным комп’ютером / Г.І. Воробець, С.Л. Воропаева, Ю.Г. Добровольский, Б.Г. Шабашкевич, В.Г. Юрьев // Науковий вісник ЧНУ. – Т. 2. Вип. 2: Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: ЧНУ. – 2011. – C. 53-56.
 8. Gorley P.M. Automation of researches of optical performances of barrier structures on the basis of binary and threefold semiconductor linkings / P.M. Gorley, G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, S.L. Voropaeva // Problems of Optics and High Technology Material Science: Scientific works, October 23-26 2003. – Kiev. – 2003. – P. 88.
 9. Vorobets G.I. Computer simulation of the physical characteristics of silicon р-і-n optical detectors for optimization of their structure / G.I. Vorobets, S.L. Voropaeva, Yu.G. Dobrovol’sky // Problems of Optics and High Technology Material Science. SPO’2004: Scientific works, October 28-31 2004. – Kiev. – 2004. – P. 161.
 10. Раренко І.М. Контролер керування температурними режимами вирощування напівпровідникових плівок на базі IBM PC / І.М. Раренко, Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, Є.Д. Громко, Є.М. Косенков // Фізика і технологія тонких плівок. Матеріали IX Міжнародної конференції, 19-24 травня 2003. У 2 т. – Т. 1. – За заг. ред. Фреїка Д.М. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. – С. 58-59.
 11. Воробець Г.І. Вплив конструктивно-технологічних факторів на бар’єрні властивості кремнієвих р-і-n діодів для оптичних систем обробки інформації / Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, Ю.Г. Добровольський // Матеріали ІІ Української наукової конференції з фізики напівпровідників. Чернівці-Вижниця, 20-24 вересня 2004. – Т. 2. – С. 529.
 12. Vorobets G.I. Dynamic model of laser irradiation absorption in multilayer semiconductor structures of metal – semiconductor and metal-insulator-semiconductor / G.I. Vorobets, S.L. Voropaeva, Yu.V. Tanasyuk // E-MRS 2007, Spring Meeting, Scientific Programme, May 28 – June 1, 2007. – SYMPOSIUM P. – P. Р1-21.
 13. Воропаєва С.Л. Моделювання динаміки функціонування перетворювачів випромінювання при неповно визначених умовах експлуатації / С.Л. Воропаєва, Н.М. Іваночко // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2007). – International conference, May 21-25 2007. – Chernivtsi. – 2007. – Р. 78-80.
 14. Воропаєва С.Л. Спеціалізований мікропроцесорний модуль інтелектуального управління інтенсивністю джерела ультрафіолетового випромінювання / С.Л. Воропаєва, Г.І. Воробець, Ю.Г. Добровольський, С.В. Мельничук // Матеріали XVI міжнародної конференції з автоматичного керування “Автоматика-2009”. – Чернівці, 22-25 вересня 2009. – С. 302.
 15. Voropaeva S.L. Photon correction and stabilization of technical parameters of photodetectors of ultra-violet radiation on the basis of GaP-SnO2 / S.L. Voropaeva, G.I. Vorobets, Yu.G. Dobrovolskyi, A.P. Fedorenko // Optics and High Technology Material Science SPO 2009. – October 22-25 2009. – Kyiv. – 2009. – P. 172-173.
 16. Vorobets G.I. Algorithm of digital processing of signals for the coordination of spectral characteristics of photodetectors and the sorces of ultra-violet radiation / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, S.L. Voropaeva, Yu.G. Dobrovolskyi // 4-а Міжнародна конференція “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN'2009). – Львів. – 7-11 листопада 2009. – С. 203-205.
 17. Бутенко В.К. Модуль сопряжения измерительного прибора с персональным компьютером / В.К. Бутенко, С.Л. Воропаева, Ю.Г. Добровольский, Б.Г. Шабашкевич, В.Г. Юрьев, Г.И. Воробец // Сенсорна електроніка “Сенсор-2007”. – Тези доповідей науково-практичної конференції. – Одеса, 5-9 червня 2007. – С. 36-37.
 18. Vorobets G.I. Fundamental and applied aspects of laser interaction with materials on the interface  devices: computer modeling and experimental investigations / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, S.L. Voropaeva, Yu.G. Dobrovolsky, T.A. Melnychuk // E-MRS 2005, Spring Meeting, Scientific Programme. May 31 – June 3, 2005. – SYMPOSIUM J. – P. J-5/19.
 19. Воробець Г.І. Аналізатор аналогових сигналів для інтерфейсу CENTRONICS ІВМ РС / Г.І. Воробець, О.І. Воробець, С.Л. Воропаєва // ІЕФ’2001. Конференція молодих вчених та аспірантів; тези доповідей, 11-13 вересня 2001. – Ужгород. – 2001. – С. 89.
 20. Vorobets G.I. Mechanisms of a laser correction and parameters stabilization of Si p-i-n diodes / G.I. Vorobets, Yu.G. Dobrovolsky, S.L. Voropaeva // E-MRS 2006, Spring Meeting, Scientific Programme. May 29 – June 3, 2006. – SYMPOSIUM H. – P. H-P-1/14.
 21. Воропаєва С.Л. Оптимізація апаратно-програмного забезпечення системи контролю параметрів ультрафіолетового випромінювання / С.Л. Воропаєва, Р.Д. Гуржуй, Ю.Г. Добровольський, М.А. Кузь, С.В. Мельничук, Р.В. Рогов, О.Ю. Рощупкін, Б.Г. Шабашкевич, В.Г. Юрьєв // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня, Чернівці. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2011. – С. 69-71.
 22. Воропаєва С.Л. Структурно-ієрархічна побудова системи екологічного моніторингу ультрафіолетового і радіаційного випромінювання навколишнього середовища / С.Л. Воропаєва, Г.І. Воробець, М.А. Кузь // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізико-технологічні проблеми радіотехніки пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки”, 13-15 жовтня, Чернівці. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – 2011. – С. 147-149.