Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Гавриляк Михайло Степанович


Вчене звання: доцент

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: (03722) 4-47-30

E-mail: mgavrylyak@gmail.com

 

Дисципліни, що викладаються:

  1. Цифрова обробка сигналів
  2. Електронна типографія і типометрія
  3. Системи документального зв'язку
  4. Програмування мережних послуг
  5. Видавничо-поліграфічні технології
 

Наукові інтереси:

  1. Розсіювання світла динамічними середовищами
  2. Випадкові лазери
  3. Поляризаційні дослідження біологічних об'єктів