Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Історія кафедри

Кафедру кореляційної оптики створено у січні 1980 року у результаті розділення відкритої у 1962 році кафедри оптики фізичного факультету на дві – кореляційної оптики та оптики і спектроскопії. На основі цих кафедр у 1982 році організовано інженерно-оптичний факультет. Згодом, із приєднанням кафедри загальної фізики (1989) факультет було перейменовано в інженерно-технічний. З вересня 2013 року кафедра кореляційної оптики входить до складу Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук. Ініціатор створення, засновник і перший завідувач (1980-1987) кафедри кореляційної оптики – к.ф.-м.н., доцент В’ячеслав Костянтинович Полянський (1924-2002), один з піонерів оптичної спеціальності у Чернівецькому університеті. З 1987 року кафедру до цього часу незмінно очолює д.ф.-м.-н., професор Олег В’ячеславович Ангельський.
Протягом третини сторіччя, на кафедрі розвинуто міжнародно визнану наукову школу, яка стала провідною у галузі кореляційної оптики. Наукові напрямки, що розробляються на кафедрі, включають наступні:

  • статистична та фрактальна оптика, кореляційно-оптична діагностика шорстких поверхонь та випадкових середовищ, сингулярна оптика поліхроматичних та поляризаційно неоднорідних полів (проф. О.В. Ангельський, проф. П.П. Максимяк),
  • сингулярна оптика векторних електромагнітних полів (проф. І.І. Мохунь),
  • голографія, кореляційна сингулярна оптика (проф. П.В. Полянський, доц. Х.В. Фельде),
  • біомедична оптика (доц. С.Б. Єрмоленко, доц., докторант Ю.О. Ушенко).  

На базі кафедри кореляційної оптики протягом 1993-2016 років проведено 12 Міжнародних конференцій з кореляційної оптики (голова – проф. О.В. Ангельський) під егідою SPIE – Міжнародного Товариства Інженерів-Оптиків, OSA – Оптичного товариства Америки, ICO – Міжнародної Комісії з Оптики, EPS – Європейського Фізичного Товариства, EOS – Європейського Оптичного Товариства.
Розгалужені міжнародні наукові зв’язки кафедри кореляційної оптики сьогодні охоплюють усі континенти світу. Науковцями кафедри опубліковано 10 міжнародних монографій та розділів до міжнародних монографій, а також понад 100 статей лише у провідних світових фахових виданнях, зокрема “Physical Review”, “New Journal of Physics”, “JETP Letters”, “Optics Express”, “Optics Letters”, “Applied Optics”, “Optics Communications”, “Optics and Photonics News”, “Journal of Optics” та ін., а також понад 300 конференційних статей, зокрема в SPIE Proceedings Volumes.
Важливим фактором удосконалення і розширення підготовки фахівців вищої кваліфікації стало відкриття спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика (1992). Успішна робота ради сприяла розширенню наукових контактів співробітників кафедри з освітянськими і науковими центрами України. З 1998 року оптична спеціальність входить до переліку спеціальностей докторської спеціалізованої ради з фізико-математичних наук. На кафедрі постійно функціонує аспірантура і докторантура.   За час існування кафедри кореляційної оптики її співробітниками та випускниками захищено 6 докторських та понад 40 кандидатських дисертацій (станом на початок 2016 року). Хронологія захисту докторських дисертацій співробітниками кафедри кореляційної оптики ілюструється наступною таблицею:

Рік

Захист

Тема дисертації

1990

О.В. Ангельський

Кореляційні характеристики поля розсіяного оптичного випромінювання та діагностика структури та динаміки випадкових фазових об’єктів

2000

І.І. Мохунь

Оптичні сингулярності та структура випадкових оптичних полів. Відновлення їх характеристик

2000

П.В. Полянський

Статико-голографічна асоціативна пам'ять фазового спряження

2001

О.Г. Ушенко

Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об’єктів і середовищ

2001

П.П. Максимяк

Статистичні та стохастичні характеристики поля розсіяного когерентного випромінювання та їх діагностичне використання

2015

Ю.О. Ушенко

Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів

 

На кафедрі кореляційної оптики працює 6 д.ф.-м.н., професори (усі вихованці кафедри), 9 к.ф.-м.н., доценти, 5 к.ф.-м.н., асистенти. Станом на 2016 рік, престижність науко-вих здобутків співробітників кафедри кореляційної оптики, оцінювана наукометричною базою SCOPUS (із урахуванням індексу Гірша, що перевищує 5), має вигляд:

 

h-index

О.В. Ангельський

38

Ю.О. Ушенко

18

Д.М. Бурковець

16

П.П. Максимяк

14

І.І. Мохунь

12

П.В. Полянський

11

С.Б. Єрмоленко

10

Х.В. Фельде

8

О.Д. Архелюк

7

Кафедра кореляційної оптики забезпечує викладання базових курсів з наступних напрямів підготовки фахівців: Оптотехніка, Телекомунікації, Видавничо-поліграфічна справа.

Протягом останніх тринадцяти років при кафедрі кореляційної оптики активно працюють студентські відділення SPIE та OSA, а також відділення Академії СISCO.