Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Максимяк Петро Петрович

Посада: професор

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Телефон роб.: +380372241201

E-mail: pmaksimyak@gmail.com

 

Дисципліни, що викладаються:

1. Статистична оптика;

2. Основи репрографії;

3. Комп’ютерна оптика;

4. Фізичне та комп’ютерне моделювання в оптиці.

5. Статистична радіофізика та оптика

 

Наукові інтереси:

1. Неруйнівний контроль світлорозсіюючих середовищ (фазово-неоднорідних об’єктів, шорстких поверхонь, дисперсних середовищ)

2. Фрактальна оптика

3. Сингулярна оптика

4. Кореляційна оптика

5. Голографія