Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Cпеціальності

Спеціальність: 152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

(Спеціалізація: Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи)

Студенти спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» отримують знання з оптики, фотоніки, квантової електроніки та електроніки і схемотехніки, які необхідні для побудови оптичних та оптоелектронних приладів і систем, практичного застосування лазерних оптоелектронних систем, сучасного використання нанофотоніки і біофотоніки, розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній в області фотоніки та лазерних технологій. Фахівці з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки володіють необхідними знаннями в області метрологічного супроводу виробничих, технологічних процесів, контролю якості і відповідності стандартам. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології  для  проектування оптичних та оптоелектронних систем  (Autocad, Compas, Zemax, CorelDraw) і ін. В області оптотехніки студенти отримують усі необхідні знання для розв’язування задач фотоніки та лазерної інженерії.

Усі отримані теоретичні знання закріплюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення.

Обравши спеціальність

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», Ви отримаєте необхідні знання і навички. Ви будете:

 • Знати принципи роботи та будову основних пристроїв та систем оптичної та електронної техніки, їх метрологічне супроводження;
 • Вміти розробляти окремі технологічні операції в області лазерної індустріальної технології, мікротехнології, інформаційно-діагностичної технології і фотонної медичної інженерії;
 • Вміти проводити вимірювання, діагностику, тестування та лабораторні дослідження сировини, матеріалів, середовищ із використанням методів фотонної інженерії, згідно існуючих стандартів та методик;
 • Створювати та експлуатувати оптичні, оптоелектронні та лазерні системи;
 • Вміти завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення та програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, Flash, тощо;
 • Працювати із спеціалізованими юстувальними, вимірювальними пристроями;
 • Вміти проводити, контролювати та адаптувати технологічні процеси з використанням фотонних джерел енергії.

Ви отримаєте:

 • Базові знання про фізичні та хімічні явища та процеси, які використовуються при створенні оптоелектронних пристроїв та фотонних систем, а також лазерних технологічних процесів;
 • Знання загальнодержавних стандартів, які стосуються роботи оптоелектронних приладів та лазерних систем.

Фахівець зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний забезпечити фахове виконання наступних робіт:

 • Об'єктивний контроль – вимірювання, діагностика, тестування та лабораторні дослідження сировини, матеріалів, середовищ із використанням методів фотонної інженерії, згідно існуючих стандартів та методик;
 • Автоматизація виробничих процесів - будувати та експлуатувати оптичні оптоелектронні та лазерні системи;
 • Метрологія - працювати із спеціалізованими юстувальними вимірювальними пристроями;
 • Стандартизація - знати загальнодержавні стандарти, які стосуються роботи оптоелектронних приладів та лазерних систем вміти проводити, контролювати та адаптувати технологічні процеси з використанням фотонних джерел енергії;
 • Розв’язування задач із програмування – використовувати мікропроцесори та іншу електроніку сучасних виробників (Atmel, Microchip, Analog Devices, тощо), працювати  зі спеціальними середовищами: PCAD, AutoCAD, MATHCAD, MATHLAB, тощо, програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, Flash, тощо.

Диплом бакалавра зі спеціальності: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» дає можливість продовжити навчання за цією ж спеціальністю за ОКР Магістр.

 

Програма підготовки за ОКР Магістр зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

(Спеціалізація: (Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи)

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітній рівень – магістр – інтернет-технології, фізичні основи комп'ютеризованих оптико-електронних систем, оптико-електронні прилади (ОЕП), оптичні інформаційно-вимірювальні системи, комп'ютерні технології в оптико-електронних системах, а також з контролю та управління технологічними процесами на підприємствах різних галузей.

Студенти отримують знання з оптики, фотоніки та квантової електроніки, які необхідні для побудови оптичних та оптоелектронних приладів і систем, практичного застосування лазерних оптоелектронних систем, сучасного використання нанофотоніки і біофотоніки. У процесі навчання студенти освоюють оптимальні методи досліджень та вимірювань з вибором технічних засобів та обробкою результатів, розробляють методики та організовують вимірювання, діагностику, дослідження з використанням методів фотонної інженерії, інтерферометрії, лазерної спектроскопії, освоюють проектування та розробку схем та конструкцій оптико-електронних, фотонних та лазерних приладів і систем із встановленням технічних вимог на окремі блоки та вузли, вчаться забезпечувати розв’язання інформаційних задач за допомогою сучасного програмного забезпечення та апаратних засобів, розробляти технологічні процеси в області лазерної індустрійної, мікротехнологічної, фотонної медичної інженерії, розробляти методики складання, юстування та контролю оптико-електронних, фотонних та лазерних блоків і вузлів. Фахівці володіють необхідними знаннями в області розробки рекламних та забезпечення маркетингових кампаній у фотоніці та лазерних технологіях. Об’єктами діяльності магістра є технології проектування, виготовлення та застосування оптичних та оптоелектронних приладів та систем, моделювання технологічних процесів з використанням фотонного інструментарію, розробка методів та технологій в індустрійній, мікро-, інформаційно-діагностичній та медичній інженерії на базі сучасних засобів програмного забезпечення.

Магістр за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика”

 

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

(Спеціалізація: Інформаційні мережі зв’язку,  Радіотехніка)

Студенти спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка” отримують необхідні знання для роботи з аналоговими та цифровими системами передавання, як в системах традиційного електрозв’язку, так і в NGN мережах. Фахівці з  телекомунікацій та радіотехніки володіють необхідними знаннями  із програмування в області Інтернет-технологій, адміністрування локальних мереж, проектування систем безпровідного зв'язку, автоматизованого збору інформації, проектування і супровід телекомунікаційних мереж підприємств, проектування ліній оптоволоконного зв'язку.

Усі отримані теоретичні знання закріплюються на практичних та лабораторних заняттях з використанням найсучаснішого апаратного та програмного забезпечення.

Обравши спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка», студенти отримують необхідні знання і будуть вміти:

 • Програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, Flash, тощо;
 • Проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;
 • Здійснювати технічне обслуговування систем передачі, систем комутації, інформаційних та телекомунікаційних мереж;
 • Використовувати технології обслуговування телекомунікаційних та інформаційних мереж, ліній передачі, систем передачі даних, тощо;
 • Володіти методами забезпечення захисту інформації;
 • Застосовувати метрологічне забезпечення галузі Телекомунікації, Інтернет-технології;
 • Завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.

Фахівець зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» у відповідності з отриманою фундаментальною та спеціальною підготовкою здатний забезпечити фахове виконання наступних робіт:

1. Програмувати в області Інтернет-технологій: веб-серверне-програмування (серверні і клієнтські застосування, розробка сайтів); систем електронної торгівлі;

2. Адмініструвати локальних мереж;

3. Працювати – оператором мобільного зв'язку, в Укртелекомі;

4. Працювати – провайдером Інтернету;

5. Працювати – оператором кабельного і цифрового телебачення;

6. Працювати – оператором безпровідного зв'язку (WiFi, LTE, тощо);

7.Здійснювати проектування систем безпровідного зв'язку, наприклад, «Розумний будинок», автоматизованого збору інформації (наприклад, з лічильників електроенергії, систем глобального позиціонування тощо);

8. Здійснювати проектування і супровід телекомунікаційних мереж підприємств;

9. Здійснювати програмування мікроконтролерів;

10. Здійснювати проектування ліній волоконно-оптичного зв'язку;

11. Здійснювати проектування систем радіозв'язку, наприклад, радіорелейних ліній;

12.Проводити обслуговування систем супутникового зв'язку і супутникового телебачення;

13. Здійснювати проектування цифрових АТС;

14. Працювати у фірмах із торгівлі телекомунікаційним устаткуванням.

 

Диплом бакалавра зі спеціальності: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» дає можливість продовжити навчання за цією ж спеціальністю за ОКР Магістр.