Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Негрич Андрій Любомирович

Посада: асистент

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: (03722) 4-47-30

E-mail: a.nehrych@chnu.edu.ua

 

Дисципліни, що викладаються:

  1. Оптичні методи в мультимедіа
  2. Лазерна, індустріальна та мікротехнологія
  3. Застосування пакетів прикладних програм
  4. Копозиційний дизайн електронних видань
 

Наукові інтереси:

  1. Дослідження проходження когерентного випромінювання через рідкий кристал, диспергований в полімері, спектральної фільтрації, зумовленої інтерференцією парціальних пучків, які пройшли через РК та полімер.
  2. Розробка методу візуального дослідження РКДП зразків, що базується на мюллер-матричному формалізмі.
  3. Аналіз структури індикатрис розсіяння та кутових залежностей елементів матриці Мюллера.
  4. Кореляційно-оптичні дослідження РКДП, як фазово-неоднорідного об'єкта.