Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Полянський Петро В’ячеславович

Посада: професор

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Телефон роб.: (03722) 4-47-30

E-mail: antanta_13@mail.ru

 

Дисципліни, що викладаються:

  1. Фізичні основи оптичного зв’язку
  2. Коливання і хвилі
  3. Теорія кольору та кольороутворення
  4. Фізика твердого тіла
  5. Історія оптики
 

Наукові інтереси:

  1. Голографія, голографічна асоціативна пам'ять
  2. Концепція крайової дифракційної хвилі Юнга-Рубіновича
  3. Кореляційна сингулярна оптика
  4. Історія оптики