Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Рудейчук Володимир Манолійович

 

Посада: фахівець 1-ї категорії

Телефон роб.: (03722) 4-47-30

E-mail: rudeichuk@ukr.net 

 

Дисципліни, що викладаються:

  1. Теорія електрозв’язку

 

Наукові інтереси:

  1. Оптика і спектроскопія однорідних та неоднорідних середовищ 

  2. Амплітудно-фазові перетворення оптичних полів 

  3. Просторова та часова Фур’є-спектроскопія