Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра кореляційної оптики

Ушенко Юрій Олександрович

 

Посада: доцент

Учений ступінь: доктор фізико-математичних наук

Телефон роб.: (03722) 4-47-30

 

E-mail: yuriyu@gmail.com

 

 

Дисципліни, що викладаються:

  1. Вступ у спеціальність
  2. Глобальна інформаційна інфраструктура
  3. Теорія цифрових зображень
  4. Основи теорії систем
  5. Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій
 

Наукові інтереси:

  1. Лазерна Стокс- та Мюллер-матрична поляриметрія біологічних тканин і рідин
  2. Лазерна Фур'є- та автофлуоресцентна поляриметрія