Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Фратавчан Валерій Григорович

Посада: доцент

Вчене звання: канд. фіз.-мат.наук

Освіта: (коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Чернівецький державний університет, 1989.
«Математическое обеспечение рукописного рабочего места математика - программиста», 1992, ЧДУ

Предмети які читає
«Основи програмування», «Програмування та інформатика», «Комп’ютерна графіка», «Системи штучного інтелекту»,
«Обробка зображень та мультимедіа», «Функціональне та логічне програмування», «Інтерфейси візуального проектування»

Тематика наукових досліджень

  1. Методи та засоби комп’ютерної графіки
  2. Розпізнавання образів

Цифрова обробка зображень
Системи штучного інтелекту

Публікації
1.    V.Fratavchan,D.Shkilnjuk “ The Automated System for Identification of License Plates of Cars // Proceedings of the 9th International Conference on Development and Application Systems, DAS 2008 (21-25 May 2008, Suceava - Romania).- html\\dasconference.ro/papers/2008”
2.     V.Fratavchan, “ The Application of Genetic Algorithm for Training “Without a Teacher” // Proceedings of the 10th International Conference on Development and Application Systems, DAS 2010 (27-29 May 2010, Suceava - Romania), pp.105.

Список друкованих праць (методички, тощо)
1. Алгоритмізація та програмування: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт (для студентів спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Інформатика», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія»), Укл. В.Г.Фратавчан, В.В. Лазорик. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 44 с.
2. Інформатика і програмування: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт. Укл. Т.М.Фратавчан, В.Г.Фратавчан. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 39 с.
3. Методи та системи штучного інтелекту: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт, Укл. В.Г.Фратавчан. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 36 с.
4. Комп’ютерна графіка: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт Укл. В.Г.Фратавчан, В.В. Лазорик. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 34 с.
5. Організація та обробка електронної інформації: Методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт, Укл. В.Г.Фратавчан, Т.М.Фратавчан. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 40 с.