Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Габуза Тетяна Василівна

Посада: асистент

Вчене звання: Освіта:(коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Чернівецький національний університет, «Інформатика», 2005.

Предмети які читає
«Основи Інтернет-технологій», «Теорія програмування», «Теорія керування», «Цифрова обробка і розпізнавання образів», «Інтерфейси візуального проектування», «Вища математика», «Математичний аналіз», «Алгоритми і структури даних» «Аналіз даних».

Тематика наукових досліджень
Дослідження систем із запізненням та зміною вимірності фазового простору

Публікації
1.    Габуза Т. В Синтез систем із післядією та зміною вимірності фазового простору на основі  математичної моделі хімічного реактора. / Т.В. Габуза, Ф.О. Сопронюк // XXI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «ТВіМС», 2013. – С. 110.
2.    Габуза Т. В. Моделювання поведінки системи із запізненням та зміною вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора. / Т.В. Габуза, Ф.О. Сопронюк  //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» . 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці : Родовід, 2013. – С. 27-28.
3.    Габуза Т.В. Оптимальне керування системами із запізненням та зміною вимірності фазового простору. / Т.В. Габуза, Ф.О.  Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 4, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 106-110.
4.    Сопронюк Ф.О., Габуза Т.В. Відносна керованість лінійних систем із післядією зі зміною вимірності фазового простору. // Міжнародна наукова конференція. Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 року, Чернівці). – Чернівці: «Золоті литав-ри», 2010. – С. 150-151. (9 країн, 150 доп.)
5.    Габуза Т. В., Сопронюк Ф. О.  Задача про керування для системи із запізненням та зміною вимірності фазового простору. //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» . 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці : Золоті литаври, 2012. – С. 26-27.

Список друкованих праць
1.    Теорія керування. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт. Укл.: Сопронюк Ф.О., Ілащук М.С., Габуза Т.В. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 32 с.
2.    Садовяк А.М. Вибрані розділи елементарної математики [Текст] : Методичні вказівки та завдання до практичних робіт.  / А.М. Садовяк,     Ю.П. Стецько, Т.В. Габуза, О.Л. Кириченко. – Чернівці : Золоті литаври, 2013. – 48 с.