Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Ілащук Микола Степанович

Посада: асистент

Вчене звання: магістр

Освіта: Чернівецький національний університет, 2007.

Предмети які читає
«Імітаційне моделювання», «Візуальні технології програмування»,  «Програмування», «Архітектура ЕОС», «Сучасна теорія керування», «Алгоритми і структури даних», «Програмування мовою Асемблера», «Спеціалізовані мови програмування», «Інформаційні мережі», «Цифрова обробка інформації», «Адміністрування ОС Linux».

Тематика наукових досліджень
Моделювання, оптимізація і параметрична стійкість систем зі змінною вимірністю фазового простору

Публікації
1. Ілащук М.С. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Ф.О. Сопронюк, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 41-46.
2.Ілащук М.С. Критерії практичної стійкості систем зі зміною вимірності фазового простору за наявності збурень. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 3. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 42-48.
3. Ілащук М.С. Структурно-параметрична оптимізація динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 3, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 129-133.
4. Ілащук М.С. Оптимальне оцінювання з урахуванням зміни параметрів в умовах перемикання динамічних систем. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 4, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 41-46.

Список друкованих праць
1. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу “Теорія керування” / Укл.: Сопронюк Ф.О., Ілащук М.С., Спіжавка Д.І. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 36 с.
2. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу “Цифрова обробка інформації і розпізнавання образів” /Укл.: Сопронюк Ф.О., Ілащук М.С., Габуза Т.В. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 40 с.
3. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу “Імітаційне моделювання” / Укл.: Садовяк А.М., Ілащук М.С., Кириченко О.Л. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 44 с.
4. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу “Моделювання випадкових процесів” / Укл.: Садовяк А.М., Ілащук М.С., Кириченко О.Л. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 28 с.
5. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу “Спеціалізовані мови програмування” / Укл.: Лазорик В.В., Ілащук М.С. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 36 с.