Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Коцур Максим Петрович

Посада: Ассистент

Вчене звання: Магістр інформатики

Освіта: Чернівецький національний університет, 2001.

Предмети які читає
«Операційні системи та системне програмування», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Системи та методи прийняття рішень», «Програмування зовнішніх пристроїв», «Програмування систем “клієнт-сервер”».

Тематика наукових досліджень
Оптимізація об’єктів з розподіленими параметрами.

Публікації
1. Коцур М.П. Результати розв’язування задачі оптимального керування об’єктом з розподіленими параметрами. / М.П. Коцур// Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки ” (ПІКТ-2012).
2. Коцур М.П. Оптимальне керування нестаціонарним процесом термоелектричного охолодження. / М.П. Коцур, // XVIII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 квітня, 2013.
3. Коцур М.П. Оптимізація нестаціонарного режиму термоелектричного охолоджувача як об’єкта з розподіленими параметрами. / М.П. Коцур// Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки ” (ПІКТ-2012).

Список друкованих праць
1. Операційні системи. Коспект лекцій. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 40 с.
2. Програмування зовніщніх пристроїв. Конспект лекцій. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак  / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 40 с.
3. Програмування зовніщніх пристроїв. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 20 с.
4. Теорія прийняття рішень. Конспект лекцій. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 28 с.
5. Теорія прийняття рішень. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 12 с.
6. Операційні системи і адміністрування. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 32 с.