Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Лазорик Василь Васильович

Посада: доцент

Вчене звання: канд. фіз.-мат.наук

Освіта: Чернівецький державний університет, 1989.
«Математичні методи моделювання робототехнічних процесів», 1992, ЧДУ

Предмети які читає
«Теорія програмування», «Основи програмування», «Спеціалізовані мови програмування», «Об’єкто – зорієнтоване програмування»,

Тематика наукових досліджень
Математичне моделювання роботів, штучний інтелект, оптимальне керування, комп’ютерна графіка, теорія програмування, Web програмування, технології програмування .Net та java.

Публікації

 1. Лазорик В.В., Сопронюк Ф.О. Системный подход к моделированию геометрических и статических процессов мехатронных систем . Чернов. гос. ун-т.- Черновцы, 1992.- 46 с. Деп. в УкрИНТЭИ. 25.08.92, N 1329 - Ук 92.
 2. Kirichenko M.F., Krak Yu.V., Lazorik V.V. Problems of mechanical control system modelling and synthesis // International conference on control  Automatics-2000, Lviv , 11-15 September 2000, Proceedings Vol. 1 pp. 136-139.
 3. M.F. Kirichenko, Y.V. Krak, V.V. Lazorik  Structural representations for problems of mechanical systems modeling and synthesis// Vienna, September 21-23, 2000
 4. F. Soproniuk, V. Lazorik, A. Fodchuk  Algorthim for Solving Problem of Mechatronic System State. Development and Application System. Suceva (Rom), 1996. ”Stefan cel Mare” University, Numb 6, - P. 161-173.
 5. O.Babin, V.Lazoric, A.Sadoviak La Resolution du Probleme Inverse Geometrigue pour le Manipulateur // Development and Application Systems.– Suceava, Romania, 1998,  № 10,  pp. 127–130.
 6. V.Lazoric, A.Sadoviak Une Methode de la Synthese des Scenes gui Comportent des Polyedres Convexes // Development and Application Systems.– Suceava, Romania, 1998,  № 10,  pp. 153–156.
 7. Лазорик В.В., Чернов В.М. Автоматизовані системи перевірки та обліку розв’язків завдань з програмування у системі дистанційного навчання. // Шляхи і методи впровадження дистанційної форми навчання при викладанні дисциплін математичного та інформаційного циклів / Збірник тез доповідей міжвузівського наук.-мет. семінару, Чернівці, 20-21 жовтня 2011 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. –  С.59-61.
 8. Лазорик В.В. Аналітичне розв’язання зворотної кінематичної задачі для маніпулятороа з двох ланок [текст] / Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 3-5 травня. Тези доповідей. – Чернівці. Золоті литаври, 2012 – С. 24-25
 9. Лазорик В.В. Розв’язання зворотної кінематичної задачі для багатоланкового маніпулятора з обходом перешкод [текст] / Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 27-31 травня. Тези доповідей. – Чернівці. Видавничий дім «РОДОВІД», 2013 – С. 35-37.  


Список друкованих праць

 1. Комп’ютерна техніка і програмування : Паскаль , електронні таблиці: Практикум./ Укл. : М.В. Бойчук, А.Р.Семчук, В.В. Лазорик. – Чернівці : Рута 2000. – 55 с.
 2. Основи математичного моделювання соціально-економічних процесів: Методичні вказівки. ./ Укл. : М.В. Бойчук, А.Р.Семчук, В.В. Лазорик. – Чернівці : Рута 2000. – 55 с.
 3. Оптимізація систем і процесів: соціально-економічні системи. Методичні вказівки./ Укл. : М.В. Бойчук, А.Р.Семчук, В.В. Лазорик. – Чернівці : Рута 2001. – 55 с.
 4. Методи прийняття рішень у соціально-економічних системах. Методичні вказівки. ./ Укл. : М.В. Бойчук, А.Р.Семчук, В.В. Лазарик, І.В.Гуска. – Чернівці : Рута 2001. – 86 с.
 5. Програмне забезпечення ЕОМ. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт./ Укл. : М.А. Руснак, В.В. Лазарик, І.В. Гайдайчук. – Чернівці : Рута 2001. – 40 с.
 6. Програмне забезпечення ЕОМ: Завдання, правила оформлення та захисту  курсових робіт/ Укл. : М.А. Руснак, В.В. Лазарик, В.Г. Фратавчан – Чернівці : Рута 2003. – 16 с.
 7. Програмування (мова асемблера) : методичні рекомендації до лабораторних робіт . укл.: Ф.О. Сопронюк, Є. Ф. Сопронюк , В. В. Лазорик – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 96 с.