Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Міжнародні зв'язки

Міжнародна угода з наукового співробітництва:
Факультет електричної інженерії Сучавського університету – Сучава (Румунія)

Виконання науково-дослідних проектів:
1)    1996-2000 рр. Математичне і комп”ютерне моделювання систем керування (Науковий керівник проф. Сопронюк Ф.О.);
2)    1998-2000 рр. Математичні і комп”ютерні методи аналізу та синтезу систем керування зі зміною вимірності фазового простору;
3)    2001-2003 рр. Розробка математичних і комп”ютерних методів дослідження регулярно та сингулярно збурених систем керування зі змінною структурою;
4)    2001-2005 рр. Дослідження методів  системного аналізу математичних моделей систем керування.

Публікації:
 7 статей у Міжнародних журналах;
 9 статей в Українських журналах;
 27 статей у збірниках;
 38 тез доповідей на  конференціях;
 27 усних доповідей на конференціях.

Матеріали міжнародних конференцій  

 1. Ф.О. Сопронюк, М.А. Негадайлов. Зведення сингулярно збурених систем зі зміною вимірності фазового простору до систем з розділеними швидкими та повільними змінними // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 159.
 2. Є.Ф. Сопронюк. Критерії практичної стійкості лінійних систем зі зміною вимірності фазового простору // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 157.
 3. В.Й. Кушнірчук. Ю.П. Стецько. Про конструктивні умови стабілізації лінійних нестаціонарних систем // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року/ Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 78.
 4. В.Й. Кушнірчук. Ю.П. Стецько. Про лінеаризацію векторного критерію в моделі еколого- економічного розвитку // Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 79.
 5. Є.Ф. Сопронюк. Оптимальний вибір параметрів систем зі зміною вимірності фазового простору // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 травня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С.117. (3 країни, 220 доп.)
 6. Ф.О. Сопронюк , М.А. Негадайлов. Застосування інтегральних многовидів для декомпозиції сингулярно-збурених систем зі зміною вимірності фазового простору // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 травня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С.114. (3 країни, 220 доп.)
 7. В. В. Васько, Х.Ф. Паращук. Оптимальне регулювання в лінійних системах керування зі зміною вимірності фазового простору // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 травня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 115-116. (3 країни, 220 доп.)
 8. М.А. Руснак, В.В. Фісюк. Розробка фільтр-драйвера файлової // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 травня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 264-266. (3 країни, 220 доп.)
 9. Є.М. Тимофієва, Н.В. Габуза. Застосування методів індексації та пошуку в документах до пошуку на web-сервері // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 травня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 293-294. (3 країни, 220 доп.)
 10. Фратавчан В.Г., Рудницький П.М., Сачко А.В. Оптимізація використання ресурсів при складанні розкладу. Динамічне внесення змін // Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-19 травня 2006 року. Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С.295-296. (3 країни, 220 доп.)
 11. Клепіковський А.В., Тимофієва Є.М., Царик Т.О., Шайко-Шайковський О.Г. Визначення власних частот коливань багато каскадних термоелектричних охолоджувачів методом ЕГДА // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні наукові дослідження – 2006”. Том 14. Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.33-37.
 12. Клепиковский А.В., Тимофеева Е.Н., Шайко-Шайковский А.Г. Математическое моделирование і оценка надёжности работі электронных систем, содержащих многокаскадные термомо-электрические охладители // Материалы международного симпозиума „Надежность и качество”. В 2-х томах. Том 1. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006.– С. 235-236.
 13. Fedir Soproniuk, Kristina Paraschuk, Vira Vasko. The Construction of the Regulators for the Linear Control Systems with the Variable Phase Space Measurability // Proceedings of the 8th International Conference on Development and Application Systems DAS 2006 (25-27 May 2006, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2006.- P.51-53. (15 країн, 150 учасників)
 14. Yevgeny Soproniuk. The Practical Stability of the Linear Systems with the Phase Space Variable Measurability // Proceedings of the 8th International Conference on Development and Application Systems DAS 2006 (25-27 May 2006, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2006.- P.54-58. (15 країн, 150 учасників)
 15. Mykola Rusnak. Optimizing Observation Parameters Using System Final State // Proceedings of the 8th International Conference on Development and Application Systems DAS 2006 (25-27 May 2006, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2006.- P.59-60. (15 країн, 150 учасників)
 16. Valeriy Frtatavchan, Vasyl Lazoryk. The Development of the Perspective Stereometric Projection Procedures // Proceedings of the 8th International Conference on Development and Application Systems DAS 2006 (25-27 May 2006, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2006.- P.488-490. (15 країн, 150 учасників)
 17. Ілащук М.С., Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі зміною вимірності фазового простору методами практичної стійкості // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pр 133-135. (11 країн, 210 доп.)
 18. Rusnak M. Optimizing observation parameters // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 22-23. (11 країн, 210 доп.)
 19. Zhuk S., Demidenko S., Nakonechniy A. Minimax state observation in linear one dimentional 2-point boundary value problems// International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 38-42. (11 країн, 210 доп.)
 20. Васько В.В. Оптимальне регулювання в лінійних системах керування зі зміною вимірності фазового простору // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007 Chernivtsi, Ukraine. – Pp 60-61. (11 країн, 210 доп.)
 21. Габуза Т.В., Соловей К.С. Про керованість систем із післядією та зміною вимірності фазового простору // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 81-82. (11 країн, 210 доп.)
 22. Гаращенко Ф.Г., Грабова Н.І. Регуляторна гіпоксія: математична модель її розвитку та компенсації // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 83-84. (11 країн, 210 доп.)
 23. Гаращенко Ф.Г., Марченко І.І. Використання методів негладкої оптимізації в задачах моделювання руху іонів у прискорювачах // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 85-86. (11 країн, 210 доп.)
 24. Гаращенко Ф.Г., Швець О.Ф. Розробка моделей та методів для адаптивної апроксимації експериментальних даних // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 86-87. (11 країн, 210 доп.)
 25. Наконечний О.Г. Проблеми прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 196. (11 країн, 210 доп.)
 26. Негадайлов М.А., Сопронюк Ф.О. Спостережуваність сингулярно збурених систем зі зміною вимірності фазового простору // International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2007). May 21-25, 2007, Chernivtsi, Ukraine. – Pp 197-198. (11 країн, 210 доп.)
 27. RusnakMykola.Optimization minimax estimation error // InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 33-34. (12 країн, 200 доп.)
 28. Акіменко В.В., Наконечний О.Г., Трофімчук О.Ю. Моделі оптимального керування для системи інтегро-дифференційних рівнянь параболічного типу// InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 46-47. (12 країн, 155 доп.)
 29. Кириченко М.Ф., Кудін Г.І. До питання про збурення псевдообернених матриць// InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 127-128. (12 країн, 200 доп.)
 30. Кириченко М.Ф., Донченко В.С. Лінійні структури в задачах кластеризації та псевдообернення // InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 128-130. (12 країн, 200 доп.)
 31. Наконечний О.Г. Гарантоване оцінювання розв’язків лінійних диференціальних рівнянь при загальних крайових умовах // InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 170. (12 країн, 200 доп.)
 32. Наконечний О.Г., Паращук Х.Ф. Оцінки параметрів рівнянь з частинними різницями в умовах невизначеності// InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 171. (12 країн, 200 доп.)
 33. Сопронюк Ф.О., Габуза Т.В. Керованість лінійних систем з післядією та зміною вимірності фазового простору // InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 199-201. (12 країн, 200 доп.)
 34. Демиденко С., Жук С., Наконечний О. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії // InternationalConference. ProblemsofDecisionMakingunderUncertainties (PDMU-2008). May12-17, 2008, Kyiv-Rivne, Ukraine. – Рр. 240-242. (12 країн, 200 доп.)
 35. Клепиковский А.В., Царик Т.О., Тимофеева Е.Н., Камбург В.Г., Шайко-Шайковский А.Г. Методы оценки собственных частот колебаний систем с тремя и четырьмя степенями свободы методом ЭГДА // Труды международного симпозиума „Надежность и качество”. В 2-х томах. Том 1. – Пенза:Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008.– С. 329.
 36. Мордачёва О.В., Тимофеева Е.Н., Камбург В.Г., Шайко-Шайковский А.Г. Математическая модель определения собственных частот колебаний могокаскадных термоэлектрических охладителей // Труды международного симпозиума „Надежность и качество”. В 2-х томах. Том 1. – Пенза:Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2008.– С. 329-330.
 37. Fedir Soproniuk, Tetyana Gabuza. Controllaility of Linear Systems with a Lag with Change of Phase Space Measurability // Proceedings of the 9thInternational Conference on Development and Application Systems DAS 2008 (22-24 May 2008, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2006.- P.31-33. (15 країн, 150 учасників)
 38. ValeriyFrtatavchan, DmytroShkilnjuk. The Automated System for Identification of License Plates of Cars // Proceedings of the 9th International Conference on Development and Application Systems DAS 2008 (22-24 May 2008, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2006.- P.278-280. (15 країн, 150 учасників)
 39. Сопронюк О. Загальні рівняння чутливості систем зі зміною вимірності фазового простору. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика–2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 49-50.(5 країн, 230 доп.)
 40. Ілащук М.С., Сопронюк Ф.О., Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі зміною вимірності фазового простору. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика–2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 29-30. (5 країн, 230 доп.)
 41. Руснак М.А. Оптимізація параметрів спостерігача в процесі мінімаксного оцінювання. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика–2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 96-97. (5 країн, 230 доп.)
 42. Сопронюк Ф.О. Результати дослідження регулярно та сингулярно збурених систем зі зміною вимірності фазового простору. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика–2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 12. (5 країн, 230 доп.)
 43. Габуза Т.В. Дослідження керованості лінійних систем із запізненням зі зміною вимірності фазового простору. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика–2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 25. (5 країн, 230 доп.)
 44. Ю.В. Крак, Д.В. Шкільнюк. Моделювання системи керування курсором за допомогою жестів. // 16 міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика–2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 404. (5 країн, 230 доп.)
 45. Шкільнюк Д.В. Розпізнавання жестів дактильної мови за допомогою методів сегментації. //ІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів "Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія" (14-15 травня 2009 р.). Т.1.–Донецьк, 2009.– С. 215-218. (6 країн, 299 доп.)
 46. Крак Ю.В., Шкільнюк Д.В. Моделювання та розпізнавання жестів дактильної мови. //Міжнародна конференція “Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем”. 27-29 травня, 2009. – Київ, 2009.–С.335. (10 країн, 269 доп.)
 47. Крак Ю.В., Шкільнюк Д.В. Моделювання системи керування програмним забезпеченням за допомогою жестів. // Матеріали І міжнародної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” (1-4 квітня 2009 р.). – Чернівці, 2009.– С.220-222. ( 3 країни, 220 доп.)
 48. Ю.В. Крак, Д.В. Шкильнюк. Технология распознавания элементов дактильной азбуки. // «Системи та засоби штучного інтелекту»: тези доповідей Міжнародної наукової молодіжної школи (28 вересня – 3 жовтня 2009). – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта».–2009.–С. 131-134.(3 країни, 72 доп.)
 49. Клепиковский А.В., Тимофеева Е.Н., Шайко-Шайковский А.Г. Математическая модель оценки факторов, влияющих на значения собственных частот колебаний систем с несколькими степенями свободы // Материалы международного симпозиума „Надежность и качество”. Том 1. – Пенза:Изд-во Пенз. ГУ, 2009.– С. 300-302. (20 країн, 300 доп.)
 50. Клепиковский А.В., Тимофеева Е.Н., Царик Т.О., Шайко-Шайковский А.Г. Опре-деление собственных частот четырёхуров-невого термоэлектрического охладителя // Труды международного симпозиума „Надежность и качество”. В 2-х томах. Том 1. – Пенза:Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2010.– с. 58-59.
 51. Сопронюк Ф.О., Габуза Т.В. Відносна керованість лінійних систем із післядією зі зміною вимірності фазового простору. // Міжнародна наукова конференція. Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 року, Чернівці). – Чернівці: «Золоті литав-ри», 2010. – С. 150-151. (9 країн, 150 доп.)
 52. Rusnak M. Minimax estimation error and its optimizing in Hilbert spaces// XVI International Conference. Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU-2010). October 4-8, 2010, Yalta, Ukraine. – Рр. 23-24. (9 країн, 119 доп.)
 53. Шкільнюк Д.В. Розпізнавання жестів дактильної мови за допомогою методів сегментації зображення // IV міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія". 2010р., Донецьк (Державний університет інформатики і штучного інтелекту), Україна. (6 країн, 300 доп.)
 54. Крак Ю.В., Шкільнюк Д.В. Використання контурних зображень для розпізнавання елементів дактильної мови // Международная научно-техническая конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальныесистемы. ИИ-2010». 20-24 сентября, 2010, пос. Кацивели, АР Крым, Украина. Том 1.– С.289-290. (3 країни, 82 доп.)
 55. ValeriyFrtatavchan. The Applicationof Genetic Algorithm for Training “Without a Teacher” // Proceedings of the 10th International Conference on Development and Application Systems DAS 2010 (27-29 May 2010, Suceava - Romania).- Suceava: Editura Universitatii Suceava, 2010.- P.105-107.(18 країн, 200 доп.)
 56. Тимофієва Є.М., Гуцул А.В. Задача про декількох комівояжерів із обмеженням на час // Четверта міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозуван-ня та оптимізації». – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010.– С. 204-211. (2 країни, 53 доп.)
 57. КлепиковскийА.В., Тимофеева Е.Н., Шайко-Шайковский А.Г. Уточнённая математическая модель оценки собственных частот колебаний систем с несколькими степенями свободы // Надежность и качество – 2011: Труды Международного симпозиума: в 2 т. под ред. Н.К.Юркова. – Пенза: Изд-во Пенз. ГУ, 2011. – 1 том, С.305-307.
 58. Ілащук М.С. Мінімаксне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк, Ф.О. Сопронюк // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 108.
 59. Коцур М.П. Щодо оптимізації об’єктів з розподіленими параметрами. / М.П. Коцур, М.А. Руснак // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 117.
 60. Гайовський В.С. Квазілінійні конфліктно керовані процеси зі зміною вимірності фазового простору. / В.С. Гайовський, Ф.О. Сопронюк // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 53.
 61. Сопронюк О.Л. Дослідження чутливості багатопараметричних систем зі змінною вимірністю фазового простору. // XVII міжнродна конференція «Прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU – 2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 167.
 62. Коцур М.П. Алгоритм наближеного розв’язування задачі оптимізації об’єктів з розподіленими параметрами. / М.П. Коцур, М.А. Руснак // XVIII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 19-23 вересня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 103.
 63. Руснак М. Мінімізація похибки оцінювання функціоналів від розв’язків еволюційних рівнянь другого порядку// XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 162.\
 64. Ю.В. Крак. Виділення ознак для задач розпізнавання елементів дактильної абетки. / Ю.В. Крак, К.С. Кручинін, Д. В. Шкільнюк // Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект», Черкаси, Україна,10-13 травня 2011 р. – С. 194.
 65. Крак Ю.В. Знаходження характеристичних ознак на зображеннях руки для задач розпізнавання елементів дактильної мови./ Крак Ю.В., Шкільнюк Д.В. // Міжнародна конференція Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем, Київ, Україна 25-27 Травня 2011р. – с. 395.
 66. Крак Ю.В. Iдентифiкацiя елементiв дактильної абетки української жестової мови./ Крак Ю.В., Бармак О.В., Шкiльнюк Д.В. // International conference on System Analysis and Information Technologies SAIT 2011Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 23–28, 2011.
 67. Крак Ю.В. Розробка комп’ютерно-інформаційної технології для вивчення дактильної мови. / Крак Ю.В., Шкiльнюк Д.В., Троценко Б.А. // Друга міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні моделі в економіці», Чернівці, Україна 4-6 травня 2011р. С. 153-154.
 68. Наконечний О.Г. Стійкість в середньому квадратичному розв’язків автономних дифузійних динамічних систем з післядією з урахуванням зовнішніх випадкових впливів / Наконечний О.Г., Нікітін А.В., Ясинський В.К. // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 143.
 69. Наконечний О.Г. Задачі гарантованого оцінювання параметрів в динаміці квантової теорії систем // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 141.
 70. Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки параметрів лінійної регресії з випадковою матрицею спостережень / Наконечний О.Г., Шушарін Ю.В. // XVIII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 19-23 вересня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 131.
 71. Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв’язків параболічних рівнянь другого порядку з періодичними умовами / Наконечний О.Г., Демиденко С.В. // XVIII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 19-23 вересня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 129.
 72. Наконечний О.Г. Оптимальні прогнозні оцінки розв’язків параболічних рівнянь з випадковими коефіцієнтами // XVIII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 19-23 вересня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 128.
 73. Лазорик В.В.Автоматизовані системи перевірки та обліку розв’язків завдань з програмування у системі дистанційного навчання. / Лазорик В.В., Чернов В.М. // Шляхи і методи впровадження дистанційної форми навчання при викладанні дисциплін математичного та інформаційного циклів / Збірник тез доповідей міжвузівського наук.-мет. семінару, Чернівці, 20-21 жовтня 2011 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – С.59-61. 
 74. Ілащук М.С. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // XXI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2013. – С. 142.
 75. Сопронюк О.Л., Швець О.Ф. Формула Коші для числового розв’язання матричних диференціальних рівнянь чутливості зі змінною вимірністю // XIX міжнродна конференція «Прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU – 2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «ТВіМС», 2013. – С. 196-197.
 76. Коцур М.П. Поведінка нестаціонарного процесу термоелектричного охолодження. / М.П. Коцур, // XХІІI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2014). 12-16 квітня, 2014. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2014. – С. 118.