Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Cпеціальності

Кафедра МПУіК здобула ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» (Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем)та проводить навчання з наступних дисциплін:

 • Алгоритмізація та програмування (мовою С);
 • Об’єкто - орієнтоване програмування (мовою С++);
 • Програмування мовами Java, C#;
 • Програмування мобільних платформ (Android);
 • Системне програмування;
 • Програмування мікроконтролерів та зовнішніх пристроїв;
 • Web – дизайн та Web – програмування;
 • Інтернет – програмування (мовами PHP, Python, JavaScript);
 • Технології програмування та створення програмних продуктів;
 • Природничі науки (вища математика, фізика);
 • Дискретна математика та математична логіка;
 • Методи оптимізації та дослідження операцій;
 • Комп’ютерна схемотехніка, електроніка та електротехніка;
 • Інженерна комп’ютерна графіка;
 • Системи штучного інтелекту та нейронні мережі;
 • Теорія автоматизованого керування;
 • Адміністрування операційних систем та комп’ютерних мереж;
 • Теорія конструювання комп’ютерних систем та мереж;
 • Криптографія та захист інформації;
 • Комп’ютерні системи менеджменту та маркетингу;
 • Системний аналіз
 • Кластерний аналіз
 • Машинне навчання