Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна робота студентів

-  конференції, олімпіади, конкурси, в яких приймали участь студенти кафедри.

 

Рік

Міжнародні конференції

Всеукраїнські науково-практичні конференції

Університетська студентська конференція

Конкурси

Олімпіади

Стипендії

2013

3 студенти

(XXIInternationalConferenceProblemsofdecisionmakingunderuncertainties” (PDMU-2013): – Skidnytsia, Ukraine, May 13-17, 2013.)

5 студентів

Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2013). 27-31 травня, 2013

22 студенти

2 студенти

(Макаревич В., Кирилюк О.)

Міжнародному конкурсі «Hard and Soft» м. Сучава (Румунія).

Команда студентів (тренер доцент кафедри МПУіК Фратавчан В.Г.) одержали спеціальний приз журі.

3 студенти

(Кирилюк О., Козуб І., Костик В.)

3 місце на І етапі Всеукраїнської та 38-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування

Ватаманюк А.Д. – стипендія Президента України;

Букатар Н.О. – стипендія ЧНУ імені академіка Глушкова В.М.

2014

2 студенти

(XXIIIInternationalConferenceProblemsofdecisionmakingunderuncertainties” (PDMU-2014). – Mukachevo, Ukraine, May 12-16, 2014.)

 

11 студентів

Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2014). 27-30 травня. – Чернівці, 2014

 

23 студенти

2 студенти

спеціальності «Інформатика» (Девда М., Коляско Ю.) брали участь в Міжнародному конкурсі «Hard and Soft» м. Сучава (Румунія), 12-8 травня, 2014.

 

12 студентів

брали участь уІ етапі Всеукраїнської та 39-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування

Букатар Н.О. –стипендія ЧНУ імені академіка Глушкова В.М. (1.02.2014-30.06.2014);

Решкан І.С. – стипендія ЧНУ імені академіка Глушкова В.М. (1.09.2014-31.01.2015).

2015

8 студентів

IV Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2015). 26-29 травня, 2015.

 

9 студентів

2 студенти

спеціальності «Інформатика» (Девда М., Решкан І.) брали участь в Міжнародному конкурсі «Hard and Soft» м. Сучава (Румунія), 12-19 травня, 2015.

12 студентів

брали участь уІ етапі Всеукраїнської та 40-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування

 

2016

8 студентів

V Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2016). 21-24 травня, 2015.

 

14 студентів

1 студент

спеціальності «Інформатика» (Стасюк Д.) брав участь у складі команди відділу комп’ютерних технологій в Міжнародному конкурсі «Hard and Soft» м. Сучава (Румунія), 19-27 травня, 2016. Команда зайняла перше місце.

12 студентів

брали участь у І етапі Всеукраїнської та 41-ї Міжнародної студентської олімпіади з програмування

 

 

Наукова робота кафедри

2013 рік

Методичні роботи – 37

Публікації у вітчизняних виданнях: рейтингові вітчизняні видання, українські академічні видання, фахові видання – 7

Матеріали конференцій:

Міжнародні українські – 9

Всеукраїнські конференції – 15

2014 рік

Навчальні посібники (виділити видання з грифом МОНУ)– 1

Публікації у вітчизняних виданнях: рейтингові вітчизняні видання, українські академічні видання, фахові видання – 5

Матеріали конференцій:

Закордонні -3

Міжнародні українські – 25

Всеукраїнські конференції – 1

2015 рік

Закордонні монографії, публікації у закордонних журналах – 2

Публікації у вітчизняних виданнях: рейтингові вітчизняні видання, українські академічні видання, фахові видання – 4

Матеріали конференцій:

Закордонні - 1

Міжнародні українські – 19

 

2016 рік

Закордонні монографії, публікації у закордонних журналах – 2

 Публікації у вітчизняних виданнях: рейтингові вітчизняні видання, українські академічні видання, фахові видання – 1

 Матеріали конференцій:

 Закордонні - 0

 Міжнародні українські – 22

 

Наукові праці 2013-2016:

 

Сопронюк О.Л. Аналіз практичної стійкості та чутливості лінійних динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору / О.Л. Сопронюк, Ф.Г. Гаращенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2016р. – №3. – С. 76-90.

Сопронюк О.Л. Практическая устойсивость и анализ чувствительности динамических систем с переменной размерностью фазового пространства, зависящих от параметров. / Ольга Сопронюк // Международный науково-технический журнал «Проблемы управления и информатики», – 2016р. – №3. – С. 132-144.

Коцур М. П.   Математичне моделювання  та оптимізація процесу  нестаціонарного термоелектричного  охолодження./ М. П. Коцур // Технологический аудит та резервы производства. – № 1/2(27), 2016. – С. 29-34.

http://journals.uran.ua/tarp/article/viewFile/59320/55912

 

Гаращенко Ф.Г. Науковий тандем – запорука творчої співпраці та успіхів [Текст] / Ф.Г. Гаращенко, І.І. Харченко // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). – Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 8-14.

Дрінь С.С. Дослідження задач нелокальними умовами для параболічних псевдодиференціальних рівнянь [Текст] / С.С. Дрінь, Я.М. Дрінь // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 14-21.

Дрінь Я.М. Нелокальні задачі для еволюційних псевдодиференціальних рівнянь // Диференціальні рівняння та їх застосування: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 70-річчю академіка НАН України М.О.Перестюка, Ужгород, 19-21 травня 2016 р. – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 66.

Дрінь І.І. Задача Коші для квазілінійних 2 - параболічних рівнянь з відхиленням аргумента // І.І. Дрінь, Я.М. Дрінь / Міжнародна наукова конференція присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016р., Матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 119-121.

Дрінь С.С. Задача Коші для автономних квазілінійних параболічних псевдодиференціальних рівнянь зі змінними символами і з відхиленням аргумента // С.С. Дрінь, Я.М. Дрінь, Р.І. Петришин / Міжнародна наукова конференція присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016р., Матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 122-124.

Кириченко О.Л. Дослідження структури Веб-простору за допомогою кластерного аналізу [Текст] / О.Л. Кириченко, С.Е. Остапов С.Е. // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 112-114.

Коцур М.П. Алгоритм розв’язування задачі оптимального керування нестаціонарним режимом каскадного термоелектричного охолоджувача. [Текст] / М.П. Коцур // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 35-38.

Лазорик В.В. Геометрична математична модель робота з паралельною схемою з’єднання ланок [Текст] / В. В. Лазорик // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 38-41.

Лазорик В.В.Дослідження стохастичної моделі однопродуктової макроекономіки зростання з інвестиційними запізненнями при управлінні інвестиціями та трудовими ресурсами [Текст] / В. В. Лазорик, М.В. Бойчук // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці : матеріали конференції .- Чернівці, 2016. – 256 с. – С. 65-66.

Гавучак В.Д. Пошук подібних зображень за допомогою хеш-функцій. [Текст] /В.Д. Гавучак, М.А. Руснак // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). – Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 183-185.

Коваль Л.О. Розробка бібліотеки оптичного розпізнавання друкованого тексту. [Текст] / Л.О. Коваль, М.А. Руснак // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). – Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 188-189.

Сопронюк Ф.О. Фільтрація багатовимірних випадкових процесів у динамічних системах зі змінною вимірністю фазового простору [Текст] / Ф.О. Сопронюк , Є.Ф. Сопронюк // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 22-28.

Сопронюк О.Л. Практична стійкість та аналіз чутливості динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору, залежних від параметрів [Текст] / О.Л. Сопронюк // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 44-46.

Діков А.В. Створення системи відслідкування руху маршрутних транспортних засобів з використанням Google maps API, NET та міток геокодування на базі OS Android [Текст] / А.В. Діков, Є.Ф.Сопронюк // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 146-147.

Стецько Ю.П. Алгоритми оптимального модального регулювання [Текст] / Ю.П.Стецько, В.Й. Кушнірчук // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 46-47.

В.Й. Кушнірчук Застосування методу центрів в моделюванні еколого-економічної взаємодії [Текст] / В.Й. Кушнірчук, Ю.П.Стецько, // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 116-118.

Фiлiпчук М., Фiлiпчук О. Двоточкова крайова задача для системи диференціальних рівнянь із багатьма перетвореними аргументами / М. Філіпчук, О. Філіпчук // Матеріали міжнародної наукової конференції “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В.І. Фодчука (1936-1992) (28-30 вересня 2016 року). – Чернівці, 2016. – С. 95.

Маслюченко В.К., Філіпчук О.І.Розриви нарізно неперервних відображень з не більш, ніж зліченною множиною значень / В.К. Маслюченко, О.І. Філіпчук// Матеріали міжнародної наукової конференції “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, присвяченої 80-річчю від дня народження професора М.П. Ленюка (28-30 жовтня 2016 року). – Чернівці, 2016. – С. 168-169.

Фратавчан В.Г. Про дослідження задач розпізнавання образів в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича [Текст] / В.Г. Фратавчан // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 67-69.

Решкан І.С. Дослідження факторів впливу на популярність електронних засобів масової інформації [Текст] / І.С. Решкан,В.Г., Фратавчан // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 120-122.

Руснак В. Виявлення закономірностей в оцінках ефективності періодичних електронних носіїв інформації методом амплітудно-частотних фільтрів [Текст] / В. Руснак, В.Г. Фратавчан // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2016, 21-24 травня). Праці конференції. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – С. 122-123.

Drin Yaroslav M. Time – fractional and space – fractional equations. / Yaroslav M. Drin’// International Conference of Differential Equations Iedicated to the 110-th anniversary of Ya.B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016, Lviv, Ukraine, Book of abstracts. Lviv. – 2016. – Р.43-44.