Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Наукова робота кафедри

 1. Математичні моделі робототехнічних процесів.
 2. Моделювання процесів систем зі зміною вимірності фазового простору (математичне і комп’ютерне).
 3. Аналіз і моделювання динаміки систем з запізненням та зміною вимірності фазового простору.
 4. Параметрична оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору.
 5. Моделі та методи аналізу чутливості систем зі зміною вимірності фазового простору.
 6. Моделювання процесів керування систем зі зміною вимірності фазового простору.
 7. Мінімаксне оцінювання, математичне і комп’ютерне моделювання  процесів у системах зі зміною вимірності фазового простору.
 8. Математичне і комп’ютерне моделювання сингулярно і      несингулярно збурених систем керування зі змінною структурою.
 9. Математичне і комп’ютерне моделювання мехатронних систем.
 10. 10. Корпоративні інформаційні системи.
 11. 11. Технології програмування в INTERNET  та  INTRANET.
 12. 12. Новітні Web-технології та їх застосування для розробки програмних засобів.
 13. 13. Методи дослідження практичної стійкості та їх застосування.
 14. 14. Алгоритми і моделі цифрової обробки інформації та розпізнавання образів.
 15. 15. Розробка засобів взаємодії користувачів із сучасними СУБД.
 16. 16. Теорія та методи оптимального управління та оцінювання функціоналів від розв’язків систем диференціальних рівнянь з частинними похідними.
 17. 17. Математичні аспекти теорії динамічних диференціальних ігор та їх застосування.
 18. 18. Математичні основи інформатики і кібернетики.
 19. 19. Дослідження у галузі управління, автоматизації та інформаційних технологій у навчанні.