Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Руснак Микола Андрійович

Посада: доцент

Вчене звання: канд. фіз.-мат.наук

Освіта: Чернівецький державний університет, 1981.
«Оптимизация наблюдений в задачах минимаксного оценивания функционалов от решений уравнений с частными производными», 1991, ЧДУ

Предмети які читає
«Операційні системи та системне програмування», «Методи оптимізації та дослідження операцій», «Системи та методи прийняття рішень», «Програмування зовнішніх пристроїв», «Програмування систем “клієнт-сервер”», «Операційні системи»

Тематика наукових досліджень

  1. Мінімаксне оцінювання
  2. Методи оптимізації
  3. Лінійне програмування
  4. Захист електронної інформації
  5. Обробка неструктурованих даних
  6. Методи розкрою матеріалів

Публікації
1. Руснак М.А. Метод оптимізації об’єктів з розподіленими параметрами [Текст] / М.А. Руснак, М.П. Коцур // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011. Т. 2. Вип. 2. – стор. 34-36.
2. Руснак М.А. Узагальнення принципу максимуму до опти-мізації об’єктів з розподіленими параметрами [Текст] / М.А. Руснак, М.П. Коцур // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 2011. Т. 2. Вип. 4. – стор. 61-65.
3. Руснак М.А. Пошук інформації в неструктурованому середовищі [Текст] / М.А. Руснак, Ю.В. Морозевич // XXI International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2013): Abstracts. – Skidnytsia, Ukraine, May 13-17, 2013. – Р. 173–174.
4. Руснак М.А. Система захисту цифрової інформації [Текст] / М.А. Руснак, О.Г. Юрійчук // XXI International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2013): Abstracts. – Skidnytsia, Ukraine, May 13-17,2013, Р. 185.
5. Руснак М.А. Побудова спостерігача повного порядку на основі модального керування [Текст] / М.А. Руснак, О.В. Бутнару // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики і комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2013): Тез. доп. – Чернівці, 27-31 травня, 2013 р. – С. 25–26.
6. Руснак М.А. Побудова синтаксичних аналізаторів [Текст] / М.А. Руснак, О.В. Кушнір // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики і комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2013): Тез. доп. – Чернівці, 27-31 травня, 2013 р. – С. 88–89.
7. Руснак М.А. Система захисту цифрової інформації від копіювання [Текст] / М.А. Руснак, О.Г. Юрійчук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики і комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2013): Тез. доп. – Чернівці, 27-31 травня, 2013 р. – С. 105–106.
8. Руснак М.А. Про проблему перейменування файлів за контекстом [Текст] / М.А. Руснак, Ю.В. Морозевич // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики і комп’ютерної техніки» (ПІКТ-2013): Тез. доп. – Чернівці, 27-31 травня, 2013 р. – С. 94–95.

Список друкованих праць
1. Методи оптимізації: Методичні вказівки і завдання для практичних занять. Укл.: М.А. Руснак, А.М. Садов’як. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.-84с.
2. Методи оптимізації : конспект лекцій (у 3-х ч.). Укл.: М.А. Руснак . Ч.1-ша. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 56 с.
3. Методи оптимізації : конспект лекцій (у 3-х ч.). Укл.: М.А. Руснак . Ч.2-га. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 56 с.
4. Операційні системи. Коспект лекцій. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 40 с.
5. Програмування зовніщніх пристроїв. Конспект лекцій. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак  / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 40 с.
6. Програмування зовніщніх пристроїв. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 20 с.
7. Теорія прийняття рішень. Конспект лекцій. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 28 с.
8. Теорія прийняття рішень. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 12 с.
9. Операційні системи і адміністрування. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт. Укл.: М.А. Руснак, М.П. Коцур, О.В.  Руснак / Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 32 с.