Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Сопронюк Євгеній Федорович

Посада: доцент
Вчене звання: канд. фіз.-мат.наук
Освіта:(коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту)
Чернівецький національний університет, 2002. «Моделювання, практична стійкість і оптимізація систем зі зміною вимірності фазового простору», 2007, ЧНУ

Предмети які читає
«Дослідження операцій», «Числові методи», «Основи XML», «Алгоритми і структури даних», «Програмування мовою Асемблера», «Основи програмної інженерії», «Цифрова обробка інформації».

Тематика наукових досліджень
Практична стійкість та чутливість систем зі зміною вимірності фазового простору

Публікації
1. Сопронюк Є.Ф. Спостережуваність сингулярно збурених лінійніх систем зі зміною вимірності фазового простору [Текст] / Є.Ф. Сопронюк, Ф.О. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Том 1. Випуск 1.– С.58-61.
2. Сопронюк Є.Ф. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору [Текст] / М.С. Ілащук, Ф.О. Сопронюк, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 41-47.
3. Сопронюк Є.Ф. Критерії практичної стійкості систем зі зміною вимірності фазового простору за наявності збурень [Текст] / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 3. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 18-24.
4. Сопронюк Є.Ф. Мінімаксне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору [Текст] / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк, Ф.О. Сопронюк // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 108.(7 країн)
5. Сопронюк Є.Ф. Загальні теореми про стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору за постійно діючих збурень. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2012). 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці: «Золоті литаври», 2012. – С. 20-21.
6. Сопронюк Є.Ф. Аналіз стійкості систем зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // XIX Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2012). 23-27 травня, 2012. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2012. – С. 117.
7. Сопронюк Є.Ф. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 3, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 42-48.
8. Сопронюк Є.Ф. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // XXI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2013. – С. 142.
9. Сопронюк Є.Ф. Параметричне оцінювання в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2013). 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці: «РОДОВІД», 2013. – С. 29-30.

Список друкованих праць
1. Програмування (мова асемблера) : методичні рекомендації до лабораторних робіт . укл.: Ф.О. Сопронюк, Є. Ф. Сопронюк , В. В. Лазорик – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 96 с.
2. Дослідження операцій. Конспект лекцій. У 2 частинах / Укл.: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2009. – Частина І.– 96 с.
3. Дослідження операцій. Конспект лекцій. У 2 частинах / Укл.: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – Частина ІI.– 76 с.
4. Числові методи: Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять / Укл: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 36 с.

1. 
ПІП:
Сопронюк Євгеній Федорович
2. 
Посада:
доцент
3. 
Вчене звання:
канд. фіз.-мат.наук
4. 
Освіта:(коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Чернівецький національний університет, 2002.

«Моделювання, практична стійкість і оптимізаціясистем зі зміною вимірності фазового простору», 2007, ЧНУ

5. 
Предмети які Ви читаєте
«Дослідження операцій», «Числові методи», «Основи XML», «Алгоритми і структури даних», «Програмування мовою Асемблера», «Основи програмної інженерії», «Цифрова обробка інформації».
6. 
Тематика наукових досліджень 
Практична стійкість та чутливість систем зі зміною вимірності фазового простору
 
7. 
Публікації (найважливіші, чи крайні) (тези, статті, тощо)

1. СопронюкЄ.Ф. Спостережуваність сингулярно збурених лінійніх систем зі зміною вимірності фазового простору [Текст] / Є.Ф. Сопронюк, Ф.О. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Том 1. Випуск 1.– С.58-61.

2. СопронюкЄ.Ф. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору [Текст] / М.С. Ілащук, Ф.О. Сопронюк, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 41-47.

3. Сопронюк Є.Ф. Критерії практичної стійкості систем зі зміною вимірності фазового простору за наявності збурень[Текст] / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 3. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – С. 18-24.

4. Сопронюк Є.Ф. Мінімаксне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору [Текст] / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк, Ф.О. Сопронюк // XVII Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 108.(7 країн)

5. Сопронюк Є.Ф. Загальні теореми про стійкість систем зі зміною вимірності фазового простору за постійно діючих збурень. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2012). 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці: «Золоті литаври», 2012. – С. 20-21.

6. Сопронюк Є.Ф. Аналіз стійкості систем зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук,Є.Ф. Сопронюк // XIX Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2012). 23-27 травня, 2012. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2012. – С. 117.

7. Сопронюк Є.Ф. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук, Є.Ф. Сопронюк // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 3, випуск 1. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – С. 42-48.

8. Сопронюк Є.Ф. Оптимальне оцінювання за параметрами в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук,Є.Ф. Сопронюк // XXI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2013. – С. 142.

9. Сопронюк Є.Ф. Параметричне оцінювання в системах зі змінною вимірністю фазового простору. / М.С. Ілащук,Є.Ф. Сопронюк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки” (ПІКТ – 2013). 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці: «РОДОВІД», 2013. – С. 29-30.
 
8. 
Список друкованих праць (методички, тощо)

1. Програмування (мова асемблера) : методичні рекомендації до лабораторних робіт . укл.: Ф.О. Сопронюк, Є. Ф. Сопронюк , В. В. Лазорик – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 96 с.

2. Дослідження операцій. Конспект лекцій. У 2 частинах / Укл.: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2009. – Частина І.– 96 с.

3. Дослідження операцій. Конспект лекцій. У 2 частинах / Укл.: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – Частина ІI.– 76 с.

4. Числові методи: Методичні вказівки та завдання до лабораторних занять / Укл: А.М. Садовяк, Є.Ф. Сопронюк. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 36 с.