Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Сопронюк Ольга Лук’янівна

Посада: асистент

Освіта: (коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Чернівецький національний університет, 2005.

Предмети, які читає
«Вища математика», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Елементарна математика та шкільний курс інформатики», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Аналіз даних», «Інформатика»

Тематика наукових досліджень
Практична стійкість та чутливість систем зі зміною вимірності фазового простору
Публікації (найважливіші, чи крайні) (тези, статті, тощо)
1. Сопронюк О.Л. Загальні рівняння чутливості систем зі зміною вимірності фазового простору. // 16 міжнродна конференція з автоматичного управління «АВТОМАТИКА – 2009». 22-25 вересня, 2009. Тези доповідей. – Чернівці: Книги XXI, 2009. – С. 49-51.
2. Сопронюк О.Л.. Моделі для аналізу чутливості розривних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору. / Ольга Швець, Ольга Сопронюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: фізико-математичні науки, – 2009р. – №1. – С. 158-162.
3. Сопронюк О.Л. Про матричні моделі для чисельного аналізу параметричної чутливості систем зі зміною вимірності фазового простору. / Ольга Сопронюк, Ольга Швець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія: фізико-математичні науки, – 2010р. – №1. – С. 132-136.
4. Сопронюк О.Л. Дослідження чутливості багатопараметричних систем зі змінною вимірністю фазового простору. // XVII міжнродна конференція «Прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU – 2011). 23-27 травня, 2011. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2011. – С. 167.
5. Сопронюк О.Л. Практична стійкість лінійних параметричних систем зі зміною вимірності фазового простору  // XIX міжнродна конференція «Прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU – 2012). 23-27 квітня, 2012. Тези доповідей. – Київ: «Освіта України», 2012. – С. 207.
6. Сопронюк О.Л. Практична стійкість лінійних параметричних систем зі зміною вимірності фазового простору / Ольга Сопронюк, Наталія Матійчук  //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – С. 26-27.
7. Сопронюк О.Л. Формула Коші для числового розв’язання матричних диференціальних рівнянь чутливості зі змінною вимірністю / Ольга Сопронюк, Ольга Швець // XIX міжнродна конференція «Прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU – 2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «ТВіМС», 2013. – С. 196-197.
8. Сопронюк О.Л. Розрахунок допусків на параметри лінійних систем зі змінною вимірністю фазового простору // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці: Родовід, 2013. – С. 47-49.

Список друкованих праць
1. Лінійна і векторна алгебра: Методичні вказівки та завдання до практичних занять / Укл: А.М. Садовяк, О.Л. Сопронюк, Є.М. Тимофієва. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 72 с.
2. Аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до практичних занять / Укл: А.М. Садовяк, О.Л. Сопронюк, Є.М. Тимофієва. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 56 с.
3. Інтегральне числення функцій однієї змінної: Методичні вказівки та завдання до практичних занять / Укл: А.М. Садовяк, О.Л. Сопронюк, Є.М. Тимофієва. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 40 с.
4. Диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання до практичних занять / Укл: А.М. Садовяк, О.Л. Сопронюк, Є.М. Тимофієва. – Чернівці: Золоті литаври, 2013. – 32 с.