Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Стецько Юрий Павлович

Посада: доцент

Вчене звання: канд. фіз.-мат.наук

Освіта: (коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Чернівецький державний університет, 1981.
«Исследование некоторых задач устойчивости и стабилизации линейных систем», 1992, ЧДУ

Предмети які читає
«Математична логіка та теорія алгоритмів», «Архітектура ЕОМ», «Алгоритми та технології  паралельних  систем», «Розподілені  обчислення», «Інформатика та обчислювальна техніка»

Тематика наукових досліджень

  1. Стійкість систем
  2. Теорія керування
  3. Паралельні та розподілені обчислення

Публікації
1.    Стецько Ю. П. Обчислювальні критерії стійкості лінійних систем. / Ю. П. Стецько , Е. О. Стецько   Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – С. – 50-51.
2.    Стецько Ю.П. Моделювання еколого-економічної взаємодії. / В.Й. Кушнірчук, Ю.П. Стецько //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» . 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці : Родовід, 2013. – С. 33-35.
3.    Стецько Ю.П. Критерії стійкості лінійних систем. / О.В. Івасюк, Ю.П. Стецько // XXI Міжнародна конференція “Прийняття рішень в умовах невизначеності” (PDMU-2013). 13-17 травня, 2013. Тези доповідей. – Київ: «ТВіМС», 2013. – С. 140.
4.    Стецько Ю.П. Конструктивні умови стабілізовності лінійних нестаціонарних систем. / Ю.П. Стецько, В.Й. Кушнірчук,  //  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» . 27-31 травня, 2013. Тези доповідей. – Чернівці : Родовід, 2013. – С. 62.
Decision Making under Uncertainties” (PDMU-2013): Abstracts. – Skidnytsia, Ukraine, May 13-17, 2013. – Р. 173–174.
5.    Yuriy Stetcko .Criteria of Movement Stability for Linear Non-stationary Systems with Ellipsoidal Restrictions on the Set of Initial Data Changing. / Y. Stetcko V. Kusnshuk//Development and Application Systems. – Suceava, Romania, 2004. –Pp. 51-52.
6.    Стецько Ю.П. Про конструктивні умови стабілізації лінійних нестаціонарних систем./ Ю.П. Стецько Ю.П., В.Й. Кушнірчук// Диференціальні рівняння та їх застосування. Міжнародна конференція, 11-14 жовтня 2006 року/ Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 78.

Список друкованих праць
1. Комп’ютерна системотехніка та архітектура косп’ютерів: Методичні вказівки і завдання для лабораторних робіт.Частина 1. Укл.: Ю.П. Стецько, А.Д Семенюк, В.Г Фратавчан . / Чернівці: Золоті литаври, 2013.-36с.
2. Теорія алгоритмів : конспект лекцій (частина 1). Укл.: Ю.П. Стецько, В.В Лазорик, Е.О. Стецько. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.