Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Стецько Микола Андрійович

Посада: асистент

Вчене звання: Освіта:(коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Чернівецький державний університет, 1981.

Предмети які читає
«Методи оптимізації», «Архітектура ЕОМ», «Алгоритми та технології  паралельних  систем», «Розподілені  обчислення», «Інформатика та обчислювальна техніка», «Теорія алгоритмів»

Тематика наукових досліджень
Стійкість систем

Публікації
1.    Стецько Ю. П. Обчислювальні критерії стійкості лінійних систем. / Ю. П. Стецько , Е. О. Стецько   Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». 3-5 травня, 2012. Тези доповідей. – Чернівці: Золоті литаври, 2012. – С. – 50-51.
Список друкованих праць (методички, тощо)
1. Теорія алгоритмів : конспект лекцій (частина 1). Укл.: Ю.П. Стецько, В.В Лазорик, Е.О. Стецько. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 32 с.