Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра математичних проблем управління і кібернетики

Тимофієва Єлизавета Миколаївна

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Освіта: (коли і в якому році закінчили ВУЗ, тема дисертаційної роботи, рік та місце захисту (опційно))
Вища. Чернівецький державний університет, 1975 р.
Моделювання систем управління зі змінними структурами, 1995 р., Чернівецький державний університет.

Предмети, які читає

  1. Аналіз даних, вища математика, інформатика та інформаційні технології, web-технології.
  2. Тематика наукових досліджень
  3. Моделювання систем управління

Публікації

  1. Кириченко Н.Ф.,Тимофеева Е.Н. Алгебраические критерии вполне управляемости нестационар-ных линейных ди-намических систем// Адаптивные и эксперт-ные системы в управлении : Тезисы докл. 5-го Ленинградского симпо¬зиума по теории адаптивных систем, 17-19 апреля / Под ред. В.А. Якубовича. – Л., 1991. – Ч. 1. – С. 33-34.
  2. Сопронюк Ф.О., Тимофеева Е.Н. Наблюдаемость в системах с изменяющейся структурой // Проблемы управления и информатики. – 1994. – №5-6. – С. 45-48.
  3. Тимофієва Є.М., Гуцул А.В. Задача про декількох комівояжерів із обмеженнями на час // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: зб. наук. пр. за матеріалами четвертої міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 204-211.
  4. О.Г.Шайко-Шайковский, Є.М.Тимофієва, А.В. Клепиковський. Комп’ютерне моделювання вібростійкості багатокаскадних конструкцій//Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. 2011. Т.2. Вип.3. С.49-52.

Список друкованих праць (

  1. Аналіз даних. [Текст] : Методичні вказівки і завдання для лабораторних робіт. / Є. М. Тимофієва – Чернівці : Золоті литаври, - 2013.  – 64 с.
  2. Web-технології. [Текст] : Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт. / Є. М. Тимофієва, Д. В. Шкільнюк. – Чернівці : Золоті литаври, - 2013.  –  36 с.
  3. Лінійна та векторна алгебра  [Текст] : Методичні вказівки та завдання до практичних занять. / Укл. А.М. Садовяк, Є.М. Тимофієва, О.Л. Сопронюк. – Чернівці : Золоті литаври, - 2013.  – 72 с.