Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Бесага Роман Миколайович

Учене звання: доцент
Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон роб.: (03722) 4-48-19, (0372) 54-71-73

E-mail: r.besaha@chnu.edu.ua
 

Дисципліни, що викладаються:

1. Теорія інформації та кодування;

2. Системи передавання;

3. Сучасні інформаційні мережі;

4. Перспективні системи та мережи.

 

Наукові інтереси:

1. Безопорна голографія;

2. Сингулярна оптика;

3. Інформаційні системи.

 

Основні публікації:

1. Grinchuk F.V., Besaha R.M. The perspectives of optimization of diagnosing process in urgent abdominal. // Arta Medica N 4(25), 2007, p. 202

2. Бесага Р.М. “Патент на корисну модель №25830. Спосіб оцінки життєздатності кишки”. Бюл. №13, 27.08.2007

3. R. M. Besaha, F. V. Hrynchuk, I. Y. Polyansky. Diagnostic meaning of intestinal wall photoluminescence changes SPIE Proceeding.V. 5254, 2006, P. 62541U.

4. Photoluminescent Diagnostics of Destructive Diseases of the Abdominal Cavity Organs. Roman Besaha, Dmitry Burkovets, Fedir Hrynchuk. Print ISBN: 978-966-553-875-2. INSPEC Accession Number: 11242623