Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Наукова робота кафедри

Наукова проблематика кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи

1. Оптика та спектроскопія розсіюючих об'єктів
Дослідження розсіяння та поглинання оптичного випромінювання в різних середовищах (біомедичні об'єкти, шорсткі поверхні, колоїдні розчини, фотоматеріали, лакофарбові покриття) в широкому спектральному діапазоні, від 0,2 до 15 мкм.
Розробка оптичних методів експериментального визначення основних оптичних і спектроскопічних параметрів вказаних об'єктів, а також методів діагностики паталогічних станів біомедичних тканин та органів людини.
Фотолюмінесцентні методи діагностики біооб'єктів.
Встановлення механізмів енергоінформаційної взаємодії складних біосистем розсіюючих середовищ.
Комп'ютерне моделювання оптичних характеристик і властивостей фотографічних матеріалів і лакофарбових шарів.
Оптична метрологія.
Фур'є-спектроскопія.

2. Спектрополяриметрія оптично неоднорідних структур
Дослідження явищ лінійного та колового дихроїзму в біомедичних структурах в ультрафіолетовій та видимій областях спектру.

Стокс–поляриметрія розсіюючих об'єктів органічного та неорганічного походження.
Лазерна поляриметрія фазово-неоднорідних об'єктів і середовищ.
Розробка методів спектрополяриметричної та лазерної поляриметричної діагностики патологічних змін в тканинах людського організму.

3. Оптичні властивості кристалічних структур та конденсованих середовищ
Оптична бістабільність та мультистабільність різного типу кристалів, нелінійні оптичні явища в конденсованих середовищах.

Оптичні та поляризаційні властивості шаруватих напівпровідників.
Оптоелектронні властивості іоннотравлених поверхонь кристалів.