Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Підкамінь Леонід Йосипович

Учене звання: доцент.

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Телефон роб.: (03722) 4-48-19, (0372) 54-71-73.

E-mail: pidkamin@rambler.ru

 

Дисципліни, що викладаються:

1. Атомна та ядерна фізика;

2. Інтелектуальна власність;

3. Менеджмент та маркетинг в галузі.
 

Наукові інтереси:

1. Мюллер-матрична поляриметрія дисперсних середовищ;

2. Енергоінформаційні процеси природа – природа та захист.