Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Сахновський Михайло Юрійович

Учене звання: професор.
Учений ступінь: доктор технічних наук.

 

Дисципліни, що викладаються:

1. Фізичні основи еліпсометрії;

2. Джерела та приймачі оптичного випромінювання;

3. Перетворення оптичних сигналів;

5. Метрологія, стандартизація та сертифікація.
 

Наукові інтереси:

1. Оптика і спектроскопія однорідних і неоднорідних середовищ;

2. Фазова та часова Фур’є спектроскопія.