Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптики та видавничо-поліграфічної справи

Житарюк Віктор Григорович

Учене звання: доцент.

Учений ступінь: кандидат фізико-математичних наук.

Телефон роб.: (03722) 4-48-19, (0372) 54-71-73.

 

Дисципліни, що викладаються:

1. Основи конструювання;

2. Обладнання видавничо-поліграфічних виробництв;

3. Охорона праці в галузі.
 

Наукові інтереси:

1. Оптика тонких плівок;

2. Оптика наноструктур.