Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Історія кафедри

Кафедра оптоелектроніки заснована в Чернівецькому університеті в 1984 році. Вона є спадкоємницею кафедри експериментальної фізики – найстаршої серед природничих кафедр університету, що існувала з часів його заснування в 1875 році. Упродовж десятиліть кафедра експериментальної фізики традиційно забезпечувала викладання загальних курсів фізики. У кінці 1950-х років кафедру очолив проф. І.К. Верещагін, який започаткував дослідження в галузі люмінесценції та фотоелектроніки. У подальшому вони набули широкого розвитку і невдовзі переросли в потужний науковий напрямок кафедри. Формування на кафедрі декілька груп висококваліфікованих викладачів та дослідників, об‘єднаних спільною науковою тематикою, поглиблення досліджень та покращення матеріально-технічного забезпечення зумовило створення на базі експериментальної фізики нових кафедр, зокрема кафедри оптики та кафедри загальної фізики, які пізніше ввійшли до складу інженерно-технічного факультету.

З 1970 по 2007 рік кафедру експериментальної фізики (з 1984 р. – кафедру оптоелектроніки) очолював проф. Л.А. Косяченко. Здобутки викладачів кафедри, науковців та інженерно-технічних працівників І.Т. Драпака, І.В. Солончук, В.В. Гуца, В.П. Махнія, Б.М. Собіщанського, М.М. Сльотова, В.Є. Баранюка, І.С. Кабанової, В.В. Мельника та інших набули широкого визнання, як в Україні, так і за її межами. На їх основі розроблено нового класу джерела та приймачи оптичного випромінювання, що було впроваджено в науково-виробничих установах Києва, Санкт-Петербурга, Казані, Єревана, Чернівців, а результати досліджень нерівноважних та контактних явищ в напівпровідниках докладалися на авторитетних міжнародних конференціях у Німеччині, Фінляндії, США, Японії, Франції, Англії та опубліковані в міжнародних виданнях світового рівня. Дослідження фізики світлодіодів реалізувалися в розробках джерел світла з електрично керованим кольором свічення.  По замовленню і фінансуванні АНТУ ім. О. Антонова і РКК «Енергія» ім. С.П. Корольова були розроблені прилади індикації для літака «Руслан» і для тренажера космонавтів.

З 2007 року кафедру оптоелектроніки очолює проф. Махній В.П. Проводяться активні дослідження фізичних процесів в діодних структурах на основі широкозонних II-VI напівпровідників, закладено технологічні основи виготовлення випрямляючих структур різного типу (поверхнево-бар’єрні діоди, МДН-структури, p-n-гомо- та гетеропереходи) з відтворюваними і стабільними у часі параметрами і характеристиками, а на їх базі створено низку нових оптоелектронних приладів і пристроїв. Запропоновано фізичні моделі, які дозволяють адекватно пояснити особливості генераційно-рекомбінаційних, тунельних і лавинних процесів з врахуванням основних параметрів широкозонного напівпровідника і діодної структури, глибоких рівнів і закону дисперсії у забороненій зоні.. Активно вивчаються  можливості отримання дифузійних шарів діркової провідності та вивчається вплив гетеро-та ізовалентних домішок на їх властивості. Реалізована  методика λ-модуляції, що дозволяє досліджувати  різні за природою генераційно-рекомбінаційні процеси з оптичного поглинання, відбивання і люмінесценції, встановлювати закономірності та механізми випромінювальної рекомбінації та визначати вплив на них технологічних режимів отримання дифузійних шарів; Під керівництвом професора Махнія В.П. захищено 1 докторська і 11 кандидатських дисертацій. Загалом по науковій тематиці кафедри захищено понад 20 кандидатських дисертацій. Доценти В.М. Склярчук та О.Л. Маслянчук успішно працюють над докторськими дисертаціями. Високий науковий потенціал забезпечує належний рівень підготовки випускників кафедри, число яких упродовж останніх 20 років перевищує 300.

       Останнім часом наукова робота колектив у кафедри зосереджена на вирішенні технологічних проблем отримання напівпровідникових матеріалів і приладів на їх основі з розширеними функціональними можливостями. Особлива увага приділяється розробці та дослідженню детекторів електромагнітного випромінювання різних спектральних діапазонів і сонячних елементів. Кафедра у рамках дослідницьких груп з 6 країн Європи, Інституту електроніки університету Шізуока (Японія), Інституту фізики напівпровідників НАНУ приймала участь у розробці засобів радіаційного контролю на митницях Європи. У ході виконання проекту №218000 COCAE (Cooperation across Europe) були розроблені, а одним з партнерів по консорціуму (фінською компанією AjatCo.) виготовлені зразки приладів, які дозволяють миттєво визначати локалізацію і тип джерела радіації в широкому діапазоні енергії квантів. Фінансування робіт по проекту дозволило придбати нове обладнання, створити нові сучасні лабораторії, в яких проводяться як дослідження, так і заняття зі студентами, виконуються курсові, дипломні та дисертаційні роботи.

      Кафедра підтримує тісне наукове співробітництво з кафедрами інституту ЧНУ, а також із науковими та вищими навчальними закладами України, зокрема Київським, Одеським і Львівським університетами, Інститутом фізики та Інститутом фізики напівпровідників Національної академії наук, Харківським інститутом монокристалів, Харківським національним університетом, а також зарубіжними установами, зокрема Фізико-технічним інститутом ім. А.Ф. Йоффе (Санкт-Петербург), Берлінським технічним університетом, Інститутом Макса Планка (м. Штутгарт, ФРН), Міланським університетом, Інститутом оптоелектроніки КНР, Білоруським державним університетом (м. Мінськ, Білорусь), Національним університетом та інститутами Мексики, Інститутом фізики Польської академії наук, (Варшава, Польша) Університетом Валенсія (Іспанія). Підтвердженням цього є чисельні публікації в наукових виданнях та доповіді на вітчизняних, зарубіжних та міжнародних наукових конференціях.

   Важливим напрямком діяльності кафедри оптоелектроніки є навчально-виховний процес. Проводиться викладання з наступних базових загальних курсів

 •    оптика;

•    фізика атома та атомних явищ;

 •    основи електротехніки і радіоелектроніки.

 

Дисципліни спеціалізації і лабораторні практикуми кафедри охоплюють всі основні розділи оптоелектроніки:

 •    оптичні, фотоелектричні і люмінесцентні явища в конденсованому середовищі;

 •    електронні процеси в кристалах з акцентом на потреби функціональної електроніки;

 •    контактні явища в структурах на основі бінарних і більш складних напівпровідників;

 •    напівпровідникова оптоелектроніка, зокрема лазерні та світлодіоди, фотодетектори, оптрони, індикаторні пристрої;

 •    оптичні методи обробки інформації;

 •    інтегральна і волоконна оптика;

 •    оптоелектронна технологія.

На кафедрі діє аспірантура, яка готує висококваліфікованих спеціалістів зі спеціальності фізики напівпровідників і діелектриків та твердотільної електроніки для потреб університету, регіону, а також за кордон.