Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Махній Віктор Петрович

Посада: завідувач кафедри, професор
Вчений ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Почесні звання: Соросівський доцент, 1993 р

Тематика наукових досліджень:

 • Технологія, фізика та практичне використання широкозонних напівпровідників і приладів на їх основі.

Наукові інтереси

 • Генераційно-рекомбінаційні процеси
 • Фізика і хімія точкових дефектів
 • Ізовалентно-леговані напівпровідники
 • Процеси самоорганізації та квантово-розмірні ефекти

Курси, що читає:

 • Оптика
 • Атомна фізика
 • Нерівноважні процеси в напівпровідниках
 • Фізика контактних явищ в напівпровідниках
 • Актуальні проблеми оптоелектроніки
 • Вибрані розділи оптоелектроніки

Додаткова інформація:
Народився 18.08.1946 р. в сел. Холми Чернігівської обл. Закінчив Чернівецький державний університет у 1969 р. Спеціальність - фізик-оптик. Працює на кафедрі з 1969 р.

Кандидатська дисертація “Электрические и электролюминесцентные свойства диодов на основе теллурида кадмия“. Захистив у 1980 р. в Чернівецькому державному університеті. Спеціальність 01.04.10. – фізика напівпровідників і діелектриків. Науковий керівник - Косяченко Л.А.

Докторська дисертація “Физические процессы в диодных структурах на основе широкозонных полупроводников А2В6”. Спеціальність 01.04.10. – фізика напівпровідників і діелектриків. Захистив у 1992 р. в Чернівецькому державному університеті.

Контактний робочий телефон: +38 03722 44221