Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Наукова робота на кафедрі

Наукові напрямки

 • Електричні, фотоелектричні та люмінесцентні процеси в бар‘єрних напівпровідникових структурах
 • Напівпровідникові сонячні елементи на основі телуриду кадмію  та арсеніду галію.
 • Напівпровідникові детектори Х- і γ-випромінювання на основі II-VI напівпровідників
 • Генераційно-рекомбінаційні процеси, фізика і хімія точкових дефектів, ізовалентно-леговані напівпровідники, процеси самоорганізації та квантово-розмірні ефекти

Запроваджені науково-дослідницькі методики

 • Дослідження фотоелектричної чутливості діодних структур у спектральному діапазоні 0.6-5 еВ
 • Визначення параметрів генераційно-рекомбінаційних центрів у напівпровідникових матеріалах і діодних структурах на їх основі
 • Дослідження люмінісценції у спектральному діапазоні 0.6 - 5 еВ
 • Створення діодних структур із залученням класичних і онрігінальних технологій

 

Дисертації

Докторські дисертації, які виконуються на кафедрі

 1. Склярчук Валерій Михайлович (докторська дисертація) „Фізичні процеси в контактах металу з карбідом кремнію і деякимихалькогенідними сполуками”.
 2. Маслянчук Олена Леонідівна (докторська дисертація) «Фізичні процеси в детекторах іонізуючого випромінювання на основі телуриду кадмію». Науковий консультант проф. Мельничук С.В.

Докторські дисертації, які виконані на кафедрі

 1. Верещагін Ігор Костянтинович „Электролюминесценция кристаллов”, ФІАН ім.. П.М.Лєбєдєва, 1975.
 2. Косяченко Леонід Андрійович „Электролюминесценция обратносмещенных диодных структур”, ЧДУ, 1982.
 3. Махній Віктор Петрович „Физические процессы в диодных структурах на основе широкозонных полупроводников А2В6”, ЧДУ, 1992.
 4.  Сльотов Михайло Михайлович „Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широкозонних II-VI напівпровідників”.

Кандидатські дисертації, які виконуються на кафедрі

 1. Юрценюк Наталія Сидорівна (кандидатська дисертація) - „Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xMnxTe і діодних структур на їх основі”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.
 2. Склярчук Олександр Валерійович (кандидатська дисертація) - „Механізми переносу заряду у напівізолюючих кристалах CdTe і CdZnTe та детекторах на їх основі”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.
 3. Рошко Вікторія Ярославівна (кандидатська дисертація) - „Оптичні та рекомбінаційні втрати в тонкоплівкових сонячних елементах CdS/CdTe”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.

 

Кандидатські дисертації, які виконані на кафедрі

 1. Драпак Іван Теодорович „Электрические и электролюминесцентные свойства монокристаллов ZnO”. Науковий керівник проф. Верещагін І.К., ЧДУ, 1966.
 2. Косяченко Леонід Андрійович „Исследование механизмов возбуждения электролюминесценции в ZnS:Cu”. Науковий керівник проф. Верещагін І.К., ЧДУ, 1967.
 3. Солончук Іванна Василівна „Єлектрофотолюминесценция сульфида цинка”. Науковий керівник проф. Верещагін І.К., ЧДУ, 1970.
 4. Махній Віктор Петрович „Электрические и электролюминесцентные свойства диодов на основе теллурида кадмия”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ, 1980.
 5. Гуц Віктор Васильович „Механизмы предпробойной электролюминесценции в p-n переходах на основе GaP и SiC” Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ, 1982.
 6. Сльотов Михайло Михайлович „Изготовление и механизмы фото- и электролюминесценции в GaN”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ, 1984.
 7. Склярчук Валерій Михайлович – „Электрические и электролюминесцентные свойства контакта метал-SiC”, проф. Косяченко Л.А., ЧДУ, 1985.
 8. Баранюк Володимир Эвгенович „Диодные структуры на основе CdS”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ,1988.
 9. Кабанова Ірина Сергіївна - „Генерационно-рекомбинационные, туннельные и лавинные процессы на контакте метал-GaP”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ,1988.
 10. Малимон Іван Васильович „Анизотропия горячей електролюминесценции в диодных структурах на основе SiC”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ,1990.
 11. Мельник Володимир Васильович „Оптоелектронні властивості діодних структур на основі сульфоселенідів цинку”. Науковий керівник проф. Махній В.П., ЧДУ, 1995.
 12. Березовський Михайло Михайлович „Вплив ізовалентної домішки кадмію на фізичні властивості кристалів селеніду цинку”. Науковий керівник проф. Махній В.П., ЧДУ, 1995.
 13. Мазур Мирослав Павлович „Оптична емісія гарячих носіїв заряду в бар’єрних структурах на основі Si”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ, 1998.
 14. Чабан Юрій Ярославович „Фізичні властивості кристалів селеніду цинку,легованих елементами I та V”. Науковий керівник проф. Махній В.П., ЧДУ, 2000.
 15. Барасюк Ярослав Миколайович „Фізичні властивості гетеропереходів в системі сульфід-телурид кадмію”. Науковий керівник проф. Махній В.П., ЧДУ, 2000
 16. Демич Микола Васильович „Електричні та фотоелектричні властивості діодних структур на базі телуриду кадмію”. Науковий керівник проф. Махній В.П., ЧДУ, 2000.
 17. Сун Вейгуо (КНР) „Детектори інфрачервоного випромінювання на основі HgMnTe: фізичні та технологічні проблеми”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧНУ, 2000.
 18. Ткаченко Ірина Володимирівна „Механізми дефектоутворення та люмінесценції у бездомішкових і легованих телуром кристалах селеніду цинку”. Науковий керівник проф. Махній В.П., ЧНУ, 2005.
 19. Склярчук Олена Федорівна - “Особливості механізмів переносу заряду, фотоелектричних і люмінесцентних процесів у діодах Шотткі на основі CdTe і SiC”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧНУ, 2005.
 20. Мотущук Володимир Володимирович „Явища переносу заряду та фотоелектричні процеси в тонкоплівкових CdTe діодних структурах”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.,ЧДУ, 2005.
 21. Кульчинський Віктор Васильович „Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості твердих розчинів Cd1-xHgxTe (x<0,4) та можливості їх застосування в напівпровідниковій електроніці”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.
 22. Герман Іванна Іванівна „Електронні властивості монокристалів Hg3In2Te6 та діодних структур на їх основі”. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.
 23. Гривул Василина Іванівна „Фізичні властивості широкозонних II-VI сполук, легованих оловом”. Науковий керівник проф. Махній В.П.
 24. Скрипник Микола Володимирович „Властивості фоточутливих діодних структур на основі монокристалічного телуриду кадмію”. Науковий керівник проф. Махній В.П.
 25. Хуснутдінов Сергій Володимирович „Фізичні властивості гетерошарів оксиду цинку”. Науковий керівник проф. Махній В.П.
 26. Савчук Сергій Андрійович „Оптичні та магнітооптичні властивості оксидних напівмагнітних напівпровідників на основі ZnO”. Науковий керівник проф. Махній В.П.
 27. Кінзерська Оксана  Володимирівна „Фізичні властивості кристалів селеніду цинку, легованих перехідними металами”. Науковий керівник проф. Махній В.П.

 

Патенти (2009-2014 р.р.)

 1. В.П. Махній, М.В. Скрипник, М.В. Демич. Спосіб виготовлення фотодіода на основі контакту метал-n- CdTe. Патент України №40056 опублікований25.03.2009 р.
 2. В.П. Махній, О.В. Кінзерська, К.С.Ульяницкий, Спосіб легування селеніду цинку перехідними металами // Патент України UА 46928, пр. від 11.01.2010
 3. В.П. Махній. Спосіб отримання шарів селеніду цинку з дірковою провідністю // Патент України UА 54018, пр. від 25.10.2010
 4. В.П. Махній, О.В. Кінзерська, С.В. Хуснутдінов. Спосіб отримання гетерошарів оксиду цинку // Патент України UА 54021, пр. від 25.10.2010
 5. М.М. Сльотов, В.П. Махній, В.В. Косоловський. Спосіб легування кристалів телуриду кадмію // Патент України UА 62626, пр. від 25.01.2011
 6. В.П. Махній, М.В. Скрипник, К.С. Ульяницький. Спосіб легування кристалів телуриду кадмію з електронною провідністю // Патент України UА 56872, пр. від 25.01.2011
 7. В.П. Махній, Мельник В.В., Спосіб виготовлення гетерошарів селеніду кадмію кубічної модифікації // Патент України UА 65566, ст. від 12.12.2011
 8. В.П. Махній, Мельник В.В., Орлецький І.Г. Детектор ультрафіолетового випромінювання // Патент України UА 65584, ст. від 12.12.2011
 9. В.П. Махній,. Спосіб визначення температури Кюрі напівпровідникових матеріалів // Патент України UА 67458, ст. від 27.02.2012
 10. В.П. Махній. Спосіб виготовлення гетеростуктур CdSe/CdTe методом ізовалентного заміщення // Патент України UА 67793, ст.. від 12.03.2012
 11. В.П. Махній. Спосіб виготовлення гетерошарів ZnO з ультрафіолетовою люмінесценцією // Патент України на корисну модель UА № 785387, ст. від 25.03.2013.
 12. В.П. Махній, М.М. Сльотов. Спосіб отримання шарів селеніду цинку з блакитною люмінесценцією // Патент України на корисну модель UА № 78537, ст. від 25.03.2013.
 13. В.П. Махній. Спосіб легування кристалів селеніду цинку // Патент України на корисну модель UА № 76470, ст. від 10.01.2013
 14. В.П. Махній, Я.М. Барасюк. Спосіб виготовлення фотоелемента CdTe/CdS // Патент України на корисну модель UА № 85098, ст. від 11.11.2013
 15. В.П. Махній. Спосіб виготовлення фотодіода GaAs/GaP // Патент України на корисну модель UА № 87410, ст. від 10.02.2014.