Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Новини та офіційна інформація

Кафедра оптоелектроніки здійснює підготовку бакалаврів за напрямом "Фізика" та спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Фізика", а також бакалаврів за напрямом "Приладобудування" (напрям відкритий у 2013 р.). В останньому напряму важливою є галузь знань "Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційна технологія". Його актуальність визначається тим, що всі види людської діяльності супроводжуються техногенними змінами природного середовища. Тому важливим є створення ефективних систем екологічного моніторингу. У зв’язку з цим існує нагальна потреба розробки і створення нових типів детекторів, зокрема напівпровідникових, які дозволяють на тільки розширити номенклатуру екологічних приладів, але й суттєво покращити їх фізико-технічні та експлуатаційні параметри та характеристики. 

В Україні фахівців за напрямом 6.051003 "Приладобудування", зокрема, спеціальності "Прилади і системи екологічного моніторингу" готують лише в п’яти ВУЗах. Натомість потреба у таких фахівцях значна, а з урахуванням вище викладеного вона у подальшому зростатиме, оскільки вирішення і запобігання екологічних проблем є невід’ємною складовою державної політики України.

Заявлений Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича ліцензований обсяг за напрямом 6.051003 "Приладобудування" становить за денною формою 30 осіб.

Фахівці за напрямом "Приладобудування", мають широкий вибір сфер трудової діяльності та гнучкого працевлаштування у:

 • підприємствах і організаціях з розробки і випуску наукових, аналітичних та екологічних приладів;
 • метрологічних службах підприємств;
 • екологічних службах адміністрацій всіх рівнів;
 • сертифікаційних і медичних центрах;
 • установах Держстандарту;
 • науково-дослідних і проектних організаціях виробництва наукових, аналітичних та екологічних приладів;
 • установах і організаціях міністерства природи;
 • організаціях та установах МНС;
 • митних органах;
 • службах екологічної міліції;
 • установах епідеміологічного нагляду.

Випускники за напрямом "Приладобудування спроможні виконувати такі завдання:

 • розробку і створення нових напівпровідникових приладів, зокрема, для систем екологічного моніторингу;
 • метрологічне та промислове забезпечення наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
 • ремонт і обслуговування наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем;
 • розробку конкурентоздатних напівпровідникових детекторів ультрафіолетового та іонізуючого випромінювань;
 • створення нових мікропроцесорних приладів і автоматизованих систем для наукових, аналітичних та екологічних досліджень;
 • розробку та вдосконалення методик вимірювання і неруйнівного контролю екологічних параметрів виробів і середовищ із залученням комп’ютерних комплексів.

Підготовку фахівців за напрямом 6.051003 "Приладобудування” здійснюватиме кафедра оптоелектроніки, яка з 1984 року готує фахівців за спеціальністю 7.040203 "Фізика" і спеціалізацією "Оптоелектроніка". Вона частково включає в себе нову спеціальність, для реалізації якої кафедра має якісний професорсько-викладацький склад, науково-методичне та інформаційне забезпечення і відповідну матеоіальнл-технічну базу. . Високий професійний рівень викладачів і співробітників кафедри підтверджує той факт, що їх наукова діяльність добре відома за межами України. Навчальний процес забезпечують 2 професори, 3 доценти, 2 асистенти та кваліфікований інженерно-технічний персонал. На кафедрі існує докторантура і аспірантура зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, а також відкрита аспірантура за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка

Зарахування на напрями проводиться за конкурсом сертифікатів УЦОЯО за середнім балом атестата та сертифікатів з предметів:

 • Напрям підготовки 6.040203 «Фізика» - фізика (профільний), українська мова та література, математика;
 • Напрям підготовки 6.051003 «Приладобудування» - математика (профільний), українська мова та література, фізика.

 

 

 

Контактна інформація

Поштова адреса:

58012, Україна, м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2, кафедра оптоелектроніки

Телефони:

+38 (037) 4-42-21, моб. 050-9441904

E_mail: oe-dpt@chnu.cv.ua

Розташування: ЧНУ, корпус 9, блок А, 3-4-й поверхи (вул. Сторожинецька 101)