Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Склярчук Олена ФедорівнаПосада: асистент
Вчений ступінь: кандидат фіз.-мат. наук

Тематика наукових досліджень:

  • Фотодіоди, детектори Х- і g-випромінювання, сонячні елементи на основі широкозонних напівпровідників

Курси, що читає:

  • Оптика конденсованого середовища  
  • Вибрані розділи оптоелектроніки
  • Оптика

Наукові інтереси:

  • Механізми переносу заряду та фотоелектричні процеси у напівпровідникових бар’єрних структурах
  • Фоточутливі бар’єрні структури на основі SiC і CdTe.
  • Явище електролюмінісценції в широкозонних напівпровідниках
  • Сонячні елементи на основі CdTe-тонкоплівкових та монокристалічних структур
  • Детектори ультрафіолетового випромінювання на основі SiC, ZnO.

Додаткова інформація:
Народилась 17.09.1958 р. в м. Чернівці. Закінчила Чернівецький державний університет у 1980 р. Спеціальність фізика. На кафедрі працює з 1994 р.

Кандидатська дисертація “Особливості механізмів переносу заряду, фотоелектричних і люмінесцентних процесів в діодах Шотткі на основі SiC і CdTe”. Спеціальність 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків. Захистила в Чернівецькому національному університеті в 2005 р. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.

Контактний робочий телефон: +38 03722 44221