Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Склярчук Валерій Михайлович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент, старший науковий співробітник

Тематика наукових досліджень:     

 • Технологія та фізика напівпровідникових оптоелектронних приладів

Курси, що читає:

 • Напівпровідникова оптоелектроніка
 • Основи електротехніки і радіоелектроніки
 • Актуальні проблеми оптоелектроніки
 • Техніка безпеки у галузі

Наукові інтереси:

 • Технологія діодів Шотткі на основі широкозонних напівпровідників
 • Механізми переносу заряду та фотоелектричні процеси у напівпровідникових бар’єрних структурах.
 • Явище електролюмінісценції в широкозонних напівпровідниках.
 • Гарячі носії в напівпровідниках.
 • Сонячні елементи на основі CdTe тонкоплівкових та монокристалічних структур.
 • Детектори ультрафіолетового випромінювання на основі SiC, ZnO.
 • Детектори інфрачервоного випромінювання на основі HgInTe, HgMnInTe, HgMnTe.
 • Детектори Х- і g- випромінювання на основі CdTe, Cd(Zn)Te, Cd(Mn)Te.

Додаткова інформація:
Народився 02.02.1956 р. в м. Сокиряни Чернівецької обл. Закінчив Чернівецький державний університет в1978 р. Спеціальність фізика. На кафедрі працює з 1978 р.
Кандидатська дисертація “Электрические и электролюминесцентные свойства контактов металл-карбид кремния”. Спеціальність 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків. Захистив у 1985 р. в Чернівецькому державному університеті. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.
Контактний робочий телефон: +38 03722 44221