Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра оптоелектроніки

Сльотов Михайло Михайлович

Посада: професор
Вчений ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор

Тематика наукових досліджень:

  • Оптичні, люмінесцентні та фотоелектричні явища в гетероструктурах та варізонних системах.

Наукові інтереси

  • Оптичні процеси поглинання, відбивання та люмінесценції широкозонних гетерошарів і монокристалів.
  • Фотоелектричні явища в гетеропереходах
  • Роль домішкових і власних точкових дефектів та зонної структури напівпровідників на формування процесів генерації та рекомбінації у II-VI та III-V напівпровідниках

Запроваджені наукові методики:

  • Дослідження оптичних, люмінесцентних та фотоелектричних властивостей методом l-модуляції.

Курси, що читає:

  • Оптоелектронне матеріалознавство
  • Методи дослідження оптоелектронних матеріалів і приладів
  • Люмінесценція в оптоелектронних приладах і системах
  • Базові технологічні процеси оптоелектроніки

Додаткова інформація:
Народився 22.06.1948 р. в м. Чернівці. Закінчив Чернівецький державний університет у 1971 р. Спеціальність фізик-оптик. На кафедрі працює з 1971 р.
Кандидатська дисертація “Получение, механизмы фото- и электролюминесценция нитрида галлия”. Спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків хистив в. Захистив у Чернівецькому державному університеті в 1985 р. Науковий керівник проф. Косяченко Л.А.
Докторська  дисертація “ Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широкозонних II-VI напівпровідників ”. Спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків хистив в. Захистив у Чернівецькому національному університеті в 2009 р. Науковий консультант проф. Махній В.П.
Контактний робочий телефон: +38 03722 44221