Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Історія кафедри

Кафедру програмного забезпечення комп’ютерних систем Чернівецького національного університету було створено відповідно наказe № 43а від 27 березня 2007 року. Працювати вона почала з 1 вересня 2007 р.

Першими викладачами створеної кафедри були доценти Остапов С.Е., Семенюк А.Д., Фратавчан В.Г., асистенти Сопронюк Є.Ф., Воробець О.І., Пуюл В.В. та Валь Л.О.. Завідувачем кафедри було призначено доктора фізико-математичних наук доцента Остапова С.Е.

У 2007 році асистентами.Сопронюком Є.Ф та Воробцем О.І. були захищені кандидатські дисертації.

У 2008 році кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Викладацький склад кафедри поповнився кандидатом фізико-математичних наук, доцентом Валем О.Д., асистент Воробець О.І. перейшов на кафедру комп’ютерних систем та мереж. Узгоджено навчальні плани кафедри з планами Чернівецького політехнічного коледжу, який випускає молодших спеціалістів зі спеціальності «Розробка програмного забезпечення», та відкрито скорочену форму навчання. Випускники коледжу можуть вступати на третій курс університету й отримувати рівень бакалавра, спеціаліста та магістра зі спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем». З 2009 року скорочена форма забезпечуються державним замовленням.

Зміни викладацького складу сталися і 2009 року. Доцент Фратавчан В.Г. повернувся на кафедру математичних проблем управління та кібернетики, а доцент Жихаревич В.В. та випускниця кафедри КСМ Галіна О.В. стали викладачами кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем. У 2010 році кафедра поповнилася: асистентами Д’яченко Л.І., інструктором Академії CISCO, Ляшкевич М.Ю., Миронів І.В., Комісарчук В.В. До роботи за сумісництвом запрошено доктора технічних наук, професора Николайчук Я.М.

З вересня 2010 року здійснено перехід на нову навчальну програму згідно державним стандартом вищої освіти з напряму «Програмна інженерія». Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», перейменовано у «Програмне забезпечення систем».

У жовтні-листопаді 2010 року разом з факультетом прикладної математики кафедра програмного забезпечення взяла активну участь в організації Академії Yukon-Desyde для викладачів ІТ-дисциплін. Викладачі отримали тренінги з технологічних дисциплін виробництва програмного забезпечення. Робота академії широко висвітлювалася на теренах Інтернет-простору та сприяла підвищенню якості підготовки фахівців. У тому ж році разом з приватним підприємством «Артон», яке спеціалізується на виробництві протипожежного обладнання на основі програмованих мікроконтролерів, відкрита Академія «Артон», в якій навчалися студенти факультетів комп’ютерних наук, прикладної математики, фізичного та інженерно-технічного.

У 2011 році спільно з кафедрою комп’ютерних систем та мереж відкрито аспірантуру для підготовки висококваліфікованих кадрів зі спеціальності 05.13.05 – „Комп’ютерні системи та компоненти”. У цьому ж році на кафедрі залишився працювати асистентом її випускник Овчар Р.І. У 2013 році на кафедру перейшов кандидат фіз.-мат. наук Прохоров Г.В.

Сьогодні навчання студентів здійснює колектив висококваліфікованих викладачів: доктор фіз.-мат. наук, професор Остапов С.Е., три кандидати фіз.-мат. наук, доценти Валь О.Д., Жихаревич В.В. та Прохоров Г.В. та шість асистентів: Чайка Л.О., Д’яченко Л.І., Миронів І.В., Комісарчук В.В., Ляшкевич М.Ю. та Овчар Р.І.

Кафедра вже багато років є колективним учасником MicrosoftDeveloperNetworkAcademicAlliance (MSDNAA), що дозволяє студентам і викладачам кафедри безкоштовно користуватися ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft, як операційними системами, так і інструментами розробника програмного забезпечення. Ми також маємо ліцензію виробника засобів програмування JetBrains на його програмні продукти PyCharm (Pyton), PhpStorm (PHP), IntelliJDEA (Java) для навчальних цілей, виконання дипломних і магістерських робіт.

Кафедра готує фахівців з розробки програмного забезпечення, підтримує тісні зв’язки з підприємствами м.Чернівці (зокрема, YukonSoftware, DesydeLtd, IT-Group, Langate, Комп’ютер-сервіс та ін.) на базі яких студенти проходять виробничу практику. Найкращі з них часто виконують дипломні роботи на замовлення підприємств і отримують запрошення на постійну роботу після закінчення навчання.

Сьогодні на кафедрі програмного забезпечення комп’ютерних систем ведеться інтенсивна наукова робота за темою «Динамічні системи: математичне моделювання та розробка програмних засобів». Підготовлено кандидатську дисертацію асист. Чайкою Л.О., навчається в аспірантурі асист. Д`яченко Л.І.,   у 2014 році заплановано вступ до аспірантури асист. Мироніва І.В.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з іншими навчальними закладами України та Європейських країн, зокрема, Хмельницьким національним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка», Харківським національним економічним університетом, Тернопільським національним економічним університетом, Технічним університетом Кошице, Технічним університетом Цвікау та іншими.  Найкращі студенти мають можливість виїхати на навчання до європейських університетів за програмами TEMPUS, ErasmusMundus, здійснюєтьсястудентами між університетами.