Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького Національного Університету імені Юрія Федьковича

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Міжнародні зв'язки

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем підтримує постійні зв’язки із зарубіжними партнерами.

У 2007 році між факультетом комп’ютерних наук та канадською компанією VoIP Shield Systems Inc. (16, Fitzgerald Road, Ottawa, Ontario, Canada) було укладено угоду про співробітництво в галузі ІТ-технологій, згідно з якою компанія відкрила на факультеті лабораторію ІР-телефонії та обладнала її комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. На основі цієї лабораторії в Чернівцях було відкрито філію компанії VoIPShield, де працювали випускники та студенти факультету комп’ютерних  наук. У наступні роки вони пройшли стажування на головній компанії в Канаді. У 2013 році угоду,  відновлено функціонування Чернівецької філії.

У квітні 2010 року укладено угоду про співпрацю та спільні науково-технічні розробки з MaxSternCollegeofEmekYezreel, Israel, згідно з якою науковці виконують спільні дослідження статистичних характеристик складних мереж. З ізраїльського боку  угоду виконує проф. Ігор Кановський, з боку факультету  — проф. Остапов С.Е. та асист. Кириченко О.Л. Розроблено оригінальне програмне забезпечення та виконано порівняльні  дослідження статистичних закономірностей українських та ізраїльських доменів глобальної мережі Інтернет. Планується розвивати ці роботи в аспекті дослідження вразливостей реальних фізичних мереж на основі Чернівецьких Інтернет-провайдерів, з яким також укладено угоди.